Kurs szef kuchni online

Kurs szef kuchni online

Kurs szef kuchni online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs pomaga uzyskać umiejętności na zarządcy i szefa gastronomii w małych jak i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych. Kurs ma na celu pomóc awansować w obecnej pracy na stanowisko szefa kuchni, bądź znaleźć nową pracę lokalach gastronomicznych.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs szef kuchni online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs szef kuchni online1. Vademecum. Kucharz & Gastronom,Opracowanie zbiorowe,2012r, Wydawnictwo: Rea

2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych Podręcznik,Konarzewska Małgorzata,Lada Ewa Hanna,2004r, Wydawnictwo: WSiP

3. Kuchnie świata,Mira Bernardes-Rusin,2015r, Wydawnictwo: SMB

4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Podręcznik,Konarzewska Małgorzata,2016r,  Wydawca: WSiP

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Rodzaje placówek gastronomicznych

2. Zasady organizacji pracy w gastronomii i w kuchni

3. Zadania i obowiązki szefa kuchni

4. Trójkąt satysfakcji w gastronomii

5. Szef kuchni w relacjach w innymi pracownikami i działami

6. Szef kuchni w lokalu gastronomicznym typu zamkniętego

7. Organizacje zrzeszające szefów

II MODUŁ

1. Wyposażenie techniczne i urządzenia w pracy szefa kuchni

2. Jakość żywności w gastronomii

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach gastronomicznych

4. Przygotowanie do kontroli sanepidu


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Szef Kuchni online

Kurs Szef Kuchni online

Szef kuchni

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs pomaga uzyskać wiedzę zarządcy i szefa gastronomii w małych jak i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych.

Cena kursu online: 550.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN.

 

Kurs szef kuchni online – Zapraszamy !

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/