Kurs dekoracja przestrzeni online

Kurs dekoracja przestrzeni online

 

Do kogo kierowany jest kurs ?

1. Na kursie odnajdą się zarówno osoby, które chciałby poszerzyć dotychczasową wiedzę jak i również osoby bez wcześniejszego doświadczenia. Kurs skierowany jest do fascynatów  pięknych wnętrz, przestrzeni. Udział w kursie, pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy, będącej podstawą do samodzielnego kreowania przestrzeni.

Przebieg kursu

Kurs dekoracja przestrzeni online

Kurs dekoracja przestrzeni online

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.r

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

1. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu.

Kurs dekoracja przestrzeni online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Literatura proponowana

Kurs projektowania wnętrz online1. Projektowanie wnętrz, Autor: Jenny Gibsw

2. Encyklopedia nowoczesnych wnętrz Porady najlepszych projekt., Autor: Ros Byam Shaw

Literatura rozwojowa dostępna online (polecana)

1. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

2. Klucz do umysłu klienta, autor: Jan Batorski

3. Dzisiaj awans, jutro podwyżka, autor: Jolanta Valentin

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Przestrzeń w ujęciu teoretycznym

Parametry przestrzeni

Kurs dekoracja przestrzeni online

Kurs dekoracja przestrzeni online

Cechy przestrzeni

Przestrzeń a środowisko naturalne

Komponenty kompozycyjne przestrzeni

3. Zawód dekorator przestrzeni

Cechy pożądane

Niezbędna wiedza

Umiejętności

Design Thinking

4. Dekorowanie przestrzeni wewnętrznych

Designerski dekalog

Ogólne wskazówki dekoracji przestrzeni wewnętrznych

Praktyka dekoratorska przestrzeni mieszkania

Dekoracja hallu

Kuchnia

Wybrane style w dekorowaniu mieszkań

Dekorowanie przestrzeni biura

Kolory w dekoratorstwie wnętrz

5. Zasady projektowania krajobrazu w przestrzeni zewnętrznej

Style krajobrazu

Etapy projektowania i dekorowania krajobrazu

Społeczne zasady aranżacji krajobrazu

Przyrodnicze aspekty projektowania i dekorowania krajobrazu

6. Przestrzeń miasta

Funkcje miasta

Funkcje i typy zieleni w przestrzeni miasta

Aranżacje parków miejskich

Meble miejskie w przestrzeni miasta

7. Aranżacje przestrzeni ogrodów

Aranżacja ogrodu dla rodziny

Aranżacja ogrodu regularnego

Aranżacja ogrodu na terenach pochyłych

Aranżacja ogrodu na dachu

Aranżacje ogrodu w stylu japońskim

Aranżacja ogrodu w stylu śródziemnomorskim

Aranżacja ogrodu w wiejskim stylu

Aranżacja ogródka miejskiego

 

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Specjalista Budownictwa

Kurs specjalista budownictwa online

 

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

W charakterze pracownika budowlanego w firmach o charakterze: wykończenia wnętrz, ocieplenia, sucha zabudowa. Szkolenie skierowane dla osób chcących kształcić się w zakresie pracy budowlanej i w budownictwie. Kurs pomoże zdobyć wiedzę i podstawową wiedzę do wykonywania pracy.

Kurs budowlany online

Kurs Budownictwa

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

1. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu.

Kurs budowlany online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs budowlany online1. Nowy poradnik majstra budowlanego,Janusz Panas,2012, Wyd  Arkady

2. Instalacje elektryczne,Henryk Markiewicz,2015, Wyd  WNT

3.  Budynki Jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie,Pyrak Stefan,  Michalak Hanna,2013, Wyd  Arkady

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Kurs budowlany online

Kurs budowlany online

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Zagadnienia ogólne

Podstawowe definicje

Podstawowe materiały stosowane w budownictwie

Siły oddziałujące na budowle

Trwałość, stateczność, wytrzymałość w projekcie budowli

Wymogi projektowe dla budynków

3. Posadowienie budynku

Czynniki warunkujące proces posadowienia

Zasady zakładania fundamentów

Rodzaje fundamentów

Metody wytyczania fundamentów

Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów

Izolacja fundamentów

Odwadnianie fundamentów

4. Ściany budynku

Rodzaje i warunki stawiania ścian

Ściany drewniane wieńcowe

Ściany drewniane słupowo – ryglowe

Ściany drewniane z bali

Zasady murowania i rodzaje ścian murowanych

Ściany murowane jednowarstwowe

Ściany murowane warstwowe

Ściany z kamieni

Ściany z elementów wielkowymiarowych

Ściany osłonowe

5. Stropy

Rodzaje stropów, dane techniczne stropów

Drewniane stropy

Stropy stalowe

Stropy żelbetowe

Stropy gęstożebrowe

Stropy zespolone

6. Dachy

Elementy oraz konstrukcja dachu

Podział dachów

Dachy z drewnianą konstrukcją

Dachy żelbetowe i stalowe

7. Bezpieczeństwo w budownictwie

Przyczyny wypadków na budowie

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie

Organizacja placu budowy, a bezpieczeństwo

Składowanie materiałów budowlanych, a bezpieczeństwo

Instalacje i urządzenia elektryczne na budowie, a bezpieczeństwo

Prowadzenie robót podziemnych, a bezpieczeństwo na budowie

Użycie maszyn oraz urządzeń technicznych na budowie, a bezpieczeństwo

Prace na wysokościach, a bezpieczeństwo na budowie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs budowlany online – Zapraszamy !

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Kurs kreatywny nauczyciel online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką w edukacji oraz poznaniem i rozwojem własnego potencjału edukacyjnego. Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę o wybranych metodach na organizację kształcenia w pracy na co dzień.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i kompetencji.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs kreatywny nauczyciel online

Kurs kreatywny nauczyciel online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs kreatywny nauczyciel online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia. 

Kurs kreatywny nauczyciel online1. Budowanie poczucia własnej wartości, Autor: Sue Atkinson

2. Grunt to pewność siebie, Autor: Paul McKenna

3. 6 filarów poczucia własnej wartości, Autor: Nathaniel Branden

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Spis treści

1. Wstęp

2. Kreatywność

– Różne definicje kreatywności

3. Kreatywność, a dzisiejsza edukacja

– Szanse i zagrożenia związane rozwojem społeczno-cywilizacyjnym

– Wpływ rozwoju i współczesnych przemian na młodzież i dzieci

– Znaczenie kreatywności w szkole

Kurs kreatywny nauczyciel online4. Nowoczesny nauczyciel/wychowawca – kreatywny wychowawca

– Cechy kreatywnego nauczyciela

5. Kreatywność w pracy nauczyciela – wychowawcy

– Kształtowanie twórczego potencjału u uczniów

– Kreatywność, a rozwój osobowości oraz umiejętności miękkich

ucznia

– Kreatywne rozwiązywanie konfliktów

– Kreatywne rozwiązywanie problemów przez nauczyciela

– Kreatywne kształtowanie postaw asertywności u uczniów

– Kreatywna nauka wzajemnego szacunku i tolerancji

6. Kreatywne wychowywanie uczniów przez twórczość

– Wychowanie uczniów przez sztukę

– Różne formy rozwijania aktywności twórczej uczniów poprzez

sztukę

– Literatura jako inspiracja do kreatywnego działania ucznia

– Kreatywne oddziaływanie poprzez formy muzyczne

– Kreatywne zajęcia plastyczne

– Zajęcia teatralne

– Wycieczki do muzeum, galerii sztuki, na koncerty – jako forma

kreatywnego nauczania

– Arteterapia

7. Pozostałe kreatywne metody aktywizujące uczniów

– Metoda projektów

– Burza mózgów

– Gry dydaktyczne

– Symulacje

– Nauka czytania wg. Ireny Majchrzak – metoda odimienna

– Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg. prof. J.

Cieszyńskiej

– E. Gruszczyk – Kolczyńska i jej metoda wspomagania rozwoju

umysłowego

– M. Bogdanowicz – Metoda dobrego startu

– Metoda M. i Ch. Knilla

 


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs kreatywny nauczyciel online – Zapraszamy !

Categories: program kursu

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów

Kurs farbowania i stylizacji włosów online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs farbowania i koloryzacji włosów przygotowuje pod kątem wiedzy a także może pomóc przy pracy w salonie kosmetycznym. Szkolenie pomocne dla osób chcących uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia. Kurs pomaga także przy założeniu własnej działalności gospodarczej.

Kurs farbowania włosów online

Kurs farbowania włosów online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs farbowania włosów online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs farbowania włosów online1. Naturalne farbowanie włosów, Autor: Christine Shahin

Literatura dostępna online

1. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

2. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Kolory we fryzjerstwie

Paleta kolorystyczna

Kolorystyczny typ urody a wybór koloru włosów

Typ zimy

Typ wiosny

Typ lata

Typ jesieni

Zasady doboru koloru włosów

Prawa kolorymetrii dla fryzjerów

3. Farby do koloryzacji włosów

Farby jednoskładnikowe

Farby dwuskładnikowe

Oznaczenia cyfrowe farb do włosów

Rodzaje koloryzacji

4. Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do farbowania i koloryzacji

Przygotowanie klienta do zabiegu

Wyposażenie stanowiska pracy

Podstawowe zasady bhp farbowania włosów

5. Etapy procesu technologicznego koloryzacji włosów

Etap pierwszy – przygotowania do koloryzacji

Emulsja utleniająca

Proporcje farby i emulsji utleniającej

Udział siwizny a przygotowanie emulsji farbującej

Etap drugi – koloryzacja

Etap trzeci – działania końcowe

Przyczyny przymusowej korekty zabiegu koloryzacji

Techniki korekty koloru

Proces technologiczny koloryzacji półtrwałej

6. Mechanizm i preparaty do rozjaśniania i dekoloryzacji włosów

Preparaty do rozjaśniania włosów

Mechanizmy i procesy zachodzące w trakcie rozjaśniania włosów

Uboczne skutki procesu rozjaśniania włosów

Zabieg pojaśniania włosów

Podkład rozjaśniający

Farbowanie rozjaśniające

Rozjaśnianie właściwe

Technika rozjaśniania całego porostu

Technika rozjaśniania odrostów

Technika rozjaśniania pasemek i balejaż na folii lub papierkach

Technika rozjaśniania pasemek na czepku foliowym

Technika ombre

Dekoloryzacja (odbarwianie, demakijaż) włosów

7. Techniki farbowania i koloryzacji włosów

Technika pierwszej i drugiej koloryzacji całego porostu

Technika farbowania odrostów

Techniki farbowania pasemek


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs farbowania włosów online – Zapraszamy !

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

Kurs cyberbezpieczeństwa online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisuje największe zagrożenia cyber ataków oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Szkolenie polecamy szczególnie: właścicielom firm, kadrze kierowniczej, pracownikom działów compliance, audytorom i kontrolerom wewnętrznym, wszystkim, którzy chcą powiększyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa

Kurs cyberbezpieczeństwa online

Kurs cyberbezpieczeństwa online

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs cyberbezpieczeństwa online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs cyberbezpieczeństwa online1. Cyberwojna. Metody działania hakerów, Dawid Farbaniec

2. 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Wydawnictwo: Helion

 

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Spis treści

Kurs cyberbezpieczeństwa online

Kurs cyberbezpieczeństwa online

 

1. Wprowadzenie – sieć komputerowa

2. Cyberprzestrzeń

Definicja cyberprzestrzeni w różnym ujęciu

Podsumowanie definicji cyberprzestrzeni

Funkcja definicji cyberprzestrzeni w aspekcie bezpieczeństwa kraju

3. Definicje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

4. Strategia cyberbezpieczeństwa w Polsce – program na lata 2016-2020

Cyberprzestrzeń – poszanowanie wolności i praw w cyberprzestrzeni

Cyberbezpieczeństwo elementem polityki kraju

Wewnętrzne uwarunkowania

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – organizacja

Budowa systemu

Funkcje ministra właściwego do spraw informatyzacji

Rola NC Cyber

Klastry Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych

Rola kierowników

Znaczenie i rola wykwalifikowanych kadr i świadomego społeczeństwa

Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa

Edukacja organów ścigania oraz pracowników administracji publicznej

Program Złota Setka

System monitorowania ryzyka

Koordynowanie działań na arenie międzynarodowej

Współpraca ośrodków akademickich

Współpraca instytucji publicznych i prywatnych

Prace naukowe, badawcze i rozwojowe

Naukowy Akademicki Klaster Cyberbezpieczeństwa

5. Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla dzieci i młodzieży

Zagrożenia dla zdrowia

Cyberprzemoc

Zagrożenia społeczno-wychowawcze

Uzależnienia

6. Cyberprzestępczość i nadużycia

Zakupy online

Szyfrowanie

Phishing

Ataki na bankowość elektroniczną

Zakupy online – fałszywe strony, „super promocje”, aukcje internetowe

Złośliwe oprogramowania/SPAM

Dyski USB

Botnety

Sieci bezprzewodowe oraz inne sprzęty

7. Sposoby na ochronę przed działaniami cyberprzestępców

Antywirus – Firewall – Filtr rodzicielski

Aktualizacje oprogramowania

Tworzenie kopii zapasowych

Hasła

Prywatność


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa online – Zapraszamy !

Categories: program kursu

http://szkolenia-kargroup.eu/