Kurs Specjalista Budownictwa

Kurs Specjalista Budownictwa

 

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

W charakterze pracownika budowlanego w firmach o charakterze: wykończenia wnętrz, ocieplenia, sucha zabudowa. Szkolenie skierowane dla osób chcących kształcić się w zakresie pracy budowlanej i w budownictwie. Kurs pomoże zdobyć wiedzę i podstawową wiedzę do wykonywania pracy.

w firmach o charakterze: wykończenia wnętrz, ocieplenia, sucha zabudowa. Szkolenie skierowane dla osób chcących kształcić się w zakresie pracy budowlanej i w budownictwie

Kurs Budownictwa

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

1. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu.

Kurs Majster Budowlany

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

http://szkolenia-kargroup.elk.pl/wp-content/uploads/2017/12/kursy-online.jpg1. Nowy poradnik majstra budowlanego,Janusz Panas,2012, Wyd  Arkady

2. Instalacje elektryczne,Henryk Markiewicz,2015, Wyd  WNT

3.  Budynki Jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie,Pyrak Stefan,  Michalak Hanna,2013, Wyd  Arkady

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Kurs Budownictwa

Kurs Budownictwa

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Zagadnienia ogólne

Podstawowe definicje

Podstawowe materiały stosowane w budownictwie

Siły oddziałujące na budowle

Trwałość, stateczność, wytrzymałość w projekcie budowli

Wymogi projektowe dla budynków

3. Posadowienie budynku

Czynniki warunkujące proces posadowienia

Zasady zakładania fundamentów

Rodzaje fundamentów

Metody wytyczania fundamentów

Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów

Izolacja fundamentów

Odwadnianie fundamentów

4. Ściany budynku

Rodzaje i warunki stawiania ścian

Ściany drewniane wieńcowe

Ściany drewniane słupowo – ryglowe

Ściany drewniane z bali

Zasady murowania i rodzaje ścian murowanych

Ściany murowane jednowarstwowe

Ściany murowane warstwowe

Ściany z kamieni

Ściany z elementów wielkowymiarowych

Ściany osłonowe

5. Stropy

Rodzaje stropów, dane techniczne stropów

Drewniane stropy

Stropy stalowe

Stropy żelbetowe

Stropy gęstożebrowe

Stropy zespolone

6. Dachy

Elementy oraz konstrukcja dachu

Podział dachów

Dachy z drewnianą konstrukcją

Dachy żelbetowe i stalowe

7. Bezpieczeństwo w budownictwie

Przyczyny wypadków na budowie

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie

Organizacja placu budowy, a bezpieczeństwo

Składowanie materiałów budowlanych, a bezpieczeństwo

Instalacje i urządzenia elektryczne na budowie, a bezpieczeństwo

Prowadzenie robót podziemnych, a bezpieczeństwo na budowie

Użycie maszyn oraz urządzeń technicznych na budowie, a bezpieczeństwo

Prace na wysokościach, a bezpieczeństwo na budowie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs budownictwa online – Zapraszamy !

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Kurs Kreatywny Nauczyciel


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką w edukacji oraz poznaniem i rozwojem własnego potencjału edukacyjnego. Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę o wybranych metodach na organizację kształcenia w pracy na co dzień.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i kompetencji.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs kreatywny nauczyciel

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia. 

Kurs Rehabilitacja1. Budowanie poczucia własnej wartości, Autor: Sue Atkinson

2. Grunt to pewność siebie, Autor: Paul McKenna

3. 6 filarów poczucia własnej wartości, Autor: Nathaniel Branden

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Kreatywny Nauczyciel

Spis treści

1. Wstęp

2. Kreatywność

– Różne definicje kreatywności

3. Kreatywność, a dzisiejsza edukacja

– Szanse i zagrożenia związane rozwojem społeczno-cywilizacyjnym

– Wpływ rozwoju i współczesnych przemian na młodzież i dzieci

– Znaczenie kreatywności w szkole

4. Nowoczesny nauczyciel/wychowawca – kreatywny wychowawca

– Cechy kreatywnego nauczyciela

5. Kreatywność w pracy nauczyciela – wychowawcy

– Kształtowanie twórczego potencjału u uczniów

– Kreatywność, a rozwój osobowości oraz umiejętności miękkich

ucznia

– Kreatywne rozwiązywanie konfliktów

– Kreatywne rozwiązywanie problemów przez nauczyciela

– Kreatywne kształtowanie postaw asertywności u uczniów

– Kreatywna nauka wzajemnego szacunku i tolerancji

6. Kreatywne wychowywanie uczniów przez twórczość

– Wychowanie uczniów przez sztukę

– Różne formy rozwijania aktywności twórczej uczniów poprzez

sztukę

– Literatura jako inspiracja do kreatywnego działania ucznia

– Kreatywne oddziaływanie poprzez formy muzyczne

– Kreatywne zajęcia plastyczne

– Zajęcia teatralne

– Wycieczki do muzeum, galerii sztuki, na koncerty – jako forma

kreatywnego nauczania

– Arteterapia

7. Pozostałe kreatywne metody aktywizujące uczniów

– Metoda projektów

– Burza mózgów

– Gry dydaktyczne

– Symulacje

– Nauka czytania wg. Ireny Majchrzak – metoda odimienna

– Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg. prof. J.

Cieszyńskiej

– E. Gruszczyk – Kolczyńska i jej metoda wspomagania rozwoju

umysłowego

– M. Bogdanowicz – Metoda dobrego startu

– Metoda M. i Ch. Knilla

 


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Kreatywny Nauczyciel online – Zapraszamy !

Categories: program kursu

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs farbowania i koloryzacji włosów przygotowuje pod kątem wiedzy a także może pomóc przy pracy w salonie kosmetycznym. Szkolenie pomocne dla osób chcących uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia. Kurs pomaga także przy założeniu własnej działalności gospodarczej.

Kurs-Farbowania-i-Koloryzacji-Włosów

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Kelner1. Naturalne farbowanie włosów, Autor: Christine Shahin

Literatura dostępna online

1. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

2. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Kolory we fryzjerstwie

Paleta kolorystyczna

Kolorystyczny typ urody a wybór koloru włosów

Typ zimy

Typ wiosny

Typ lata

Typ jesieni

Zasady doboru koloru włosów

Prawa kolorymetrii dla fryzjerów

3. Farby do koloryzacji włosów

Farby jednoskładnikowe

Farby dwuskładnikowe

Oznaczenia cyfrowe farb do włosów

Rodzaje koloryzacji

4. Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do farbowania i koloryzacji

Przygotowanie klienta do zabiegu

Wyposażenie stanowiska pracy

Podstawowe zasady bhp farbowania włosów

5. Etapy procesu technologicznego koloryzacji włosów

Etap pierwszy – przygotowania do koloryzacji

Emulsja utleniająca

Proporcje farby i emulsji utleniającej

Udział siwizny a przygotowanie emulsji farbującej

Etap drugi – koloryzacja

Etap trzeci – działania końcowe

Przyczyny przymusowej korekty zabiegu koloryzacji

Techniki korekty koloru

Proces technologiczny koloryzacji półtrwałej

6. Mechanizm i preparaty do rozjaśniania i dekoloryzacji włosów

Preparaty do rozjaśniania włosów

Mechanizmy i procesy zachodzące w trakcie rozjaśniania włosów

Uboczne skutki procesu rozjaśniania włosów

Zabieg pojaśniania włosów

Podkład rozjaśniający

Farbowanie rozjaśniające

Rozjaśnianie właściwe

Technika rozjaśniania całego porostu

Technika rozjaśniania odrostów

Technika rozjaśniania pasemek i balejaż na folii lub papierkach

Technika rozjaśniania pasemek na czepku foliowym

Technika ombre

Dekoloryzacja (odbarwianie, demakijaż) włosów

7. Techniki farbowania i koloryzacji włosów

Technika pierwszej i drugiej koloryzacji całego porostu

Technika farbowania odrostów

Techniki farbowania pasemek


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Farbowania Koloryzacji Włosów online – Zapraszamy !

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisuje największe zagrożenia cyber ataków oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Szkolenie polecamy szczególnie: właścicielom firm, kadrze kierowniczej, pracownikom działów compliance, audytorom i kontrolerom wewnętrznym, wszystkim, którzy chcą powiększyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Kelner1. Cyberwojna. Metody działania hakerów, Dawid Farbaniec

2. 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Wydawnictwo: Helion

 

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Spis treści

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa

1. Wprowadzenie – sieć komputerowa

2. Cyberprzestrzeń

Definicja cyberprzestrzeni w różnym ujęciu

Podsumowanie definicji cyberprzestrzeni

Funkcja definicji cyberprzestrzeni w aspekcie bezpieczeństwa kraju

3. Definicje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

4. Strategia cyberbezpieczeństwa w Polsce – program na lata 2016-2020

Cyberprzestrzeń – poszanowanie wolności i praw w cyberprzestrzeni

Cyberbezpieczeństwo elementem polityki kraju

Wewnętrzne uwarunkowania

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – organizacja

Budowa systemu

Funkcje ministra właściwego do spraw informatyzacji

Rola NC Cyber

Klastry Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych

Rola kierowników

Znaczenie i rola wykwalifikowanych kadr i świadomego społeczeństwa

Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa

Edukacja organów ścigania oraz pracowników administracji publicznej

Program Złota Setka

System monitorowania ryzyka

Koordynowanie działań na arenie międzynarodowej

Współpraca ośrodków akademickich

Współpraca instytucji publicznych i prywatnych

Prace naukowe, badawcze i rozwojowe

Naukowy Akademicki Klaster Cyberbezpieczeństwa

5. Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla dzieci i młodzieży

Zagrożenia dla zdrowia

Cyberprzemoc

Zagrożenia społeczno-wychowawcze

Uzależnienia

6. Cyberprzestępczość i nadużycia

Zakupy online

Szyfrowanie

Phishing

Ataki na bankowość elektroniczną

Zakupy online – fałszywe strony, „super promocje”, aukcje internetowe

Złośliwe oprogramowania/SPAM

Dyski USB

Botnety

Sieci bezprzewodowe oraz inne sprzęty

7. Sposoby na ochronę przed działaniami cyberprzestępców

Antywirus – Firewall – Filtr rodzicielski

Aktualizacje oprogramowania

Tworzenie kopii zapasowych

Hasła

Prywatność


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Specjalista Cyberbezpieczeństwa online – Zapraszamy !

Categories: program kursu

Kurs Specjalista Agroturystyki

Kurs Agroturystyki online

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs dla osób chcących poznać tajniki agroturystyki. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i gospodarstwo agroturystyczne.

Kurs Agroturystyki online

Kurs Agroturystyki online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Agroturystyki online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

1. Historia ogrodów,Witold Grzebisz,2011, Wydawca: Delta W-Z

2. ABC cięcia drzew i krzewów,Prat Jean-Yves, Retournard Denis,2014r, Wydawnictwo Delta WZ

Literatura dostępna online

1. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

2. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Agroturystyki online1. Agroturystyka jako forma turystyki wiejskiej

Cechy i formy turystyki wiejskiej

Definicje i funkcje agroturystyki

Elementy przestrzeni agroturystycznej

Czynniki stymulujące i hamujące rozwój agroturystyki

Agroturystyka kwalifikowana

2. Prawne uwarunkowania funkcjonowania agroturystyki

Podstawowe przepisy prawne

Definicje związane z rolnictwem w świetle polskiego prawa

Zwolnienie z podatku dochodowego

Pozostałe przepisy prawne

3. Przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego do przyjmowania gości

Wymogi kategoryzacyjne dla obiektów

Ustawowe minima dla obiektów przeznaczonych do podejmowania turystów na wsi

Grupy odbiorców usług agroturystycznych

Przystosowanie otoczenia i gospodarstwa do podejmowania turystów

Wymogi sanitarne i przeciwpożarowe

Zatrudnienie pracowników

Systemy rezerwacji

Regulamin pobytu

4. Marketing w agroturystyce

Produkt

Projektowanie i ocena produktu agroturystyki

Kształtowanie ceny

Kanały dystrybucji

Promocja gospodarstw agroturystycznych

Narzędzia promocji

Kreowanie marki (branding) w agroturystyce

5. Instytucje wspierające rozwój agroturystyki

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Gościnne’’

Stowarzyszenia agroturystyczne

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalne Grupy Działania


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Agroturystyki online – zapraszamy !


Kurs Animator Kultury

Kurs Animator Kultury

 

Animator kultury zajmuje się:

Animator to praca która polega nie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, organizacji imprez okolicznościowych, czy konkursów, przeglądów, koncertów, wystaw, zawodów czy pokazów. Zadaniem animatora jest również kształtowanie świadomości kulturalnej poprzez organizowanie imprez i zachęcanie poprzez organizację imprez kulturalnych.

Kurs Animator Kultury

Kurs Animator Kultury

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi nie płatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Animator Kultury

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs Kelner1. Animacja czasu wolnego. Praktyczny podręcznik dla animatorów, Bączek Jakub, 2009r, Wydawnictwo: Stageman Polska

2. Od amatora do animatora, Bączek Jakub B., Misztal Tomasz, 2015r, Wydawnictwo: Stageman Polska

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Animator Kultury1. Pojęcie i proces animacji w ujęciu teoretycznym

Rys historyczny

Definicje i funkcje animacji

Koncepcje animacji społeczno – kulturalnej w Polsce

Animacja a upowszechnianie kultury

Potrzeba i konieczność działań z zakresu animacji kultury

2. Animator kultury

Animator kultury – próby definicji

Zadania stojące przed animatorami kultury

Kodeks animatora kultury

Profil osobowościowy animatora kultury

Niezbędne umiejętności

Style kierowania – animator kultury a lider

Trudności w pracy animatora

3. Źródła inspiracji animatora kultury

Etnografia, antropologia kulturowa, badania terenowe

Sztuka i metoda DIY

Edukacja nieformalna

Ruchy kontrkulturowe ruchy i kultura alternatywna

Lokalność

4. Metoda pracy projektami

Określanie celu projektu

Wybieranie tematu projektu

Analiza SWOT projektu

Ustalenie planu działania

Planowanie budżetu i zasobów projektu

Prezentacja projektu

Monitoring i ewaluacja projektu

5. Metody artystyczne w animacji kultury

Teatr, Barter

Metody inspirujące się sztuką współczesną

Film, Fotografia

Warsztaty twórcze

6. Dom kultury jako przestrzeń działania animatora

Uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania domów kultury

Typologia domów (ośrodków) kultury

Animator w domu kultury

7. Konfederacja Animatorów Kultury


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Animator Kultury – zapraszamy !

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy / Jakie kursy warto zrobić ?

Gastronomia jest branżą, która nieustannie się rozwija. Zatrudnienie w niej oznacza wyzwanie i konieczność ciągłych postępów. Niezależnie od tego, na jakim etapie kucharskiej kariery jesteś, skorzystaj z możliwości, jakie dają nowoczesne, ciekawie opracowane szkolenia. Certyfikat ukończenia kursu jest dobrze widziany w CV – szczególnie jeżeli liczysz na awans lub zatrudnienie w dobrej kuchni.

Szansa na dobry zarobek !

Praca w roli szefa kuchni i menedżera restauracji to zajęcie, które wymaga ogromnego zaangażowania, ale przynosi wiele satysfakcji i, co niemniej ważne, – daje duże profity. Im lepiej zarządzana kuchnia, tym większa szansa na sukces, czyli zadowolone podniebienia hojnych klientów. Droga na kulinarny szczyt jest długa i pełna wyrzeczeń, ale ciągły rozwój dopinguje do dalszych starań. Przekonaj się, że gotowanie z pasją się opłaca.

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Dlaczego rozwój osób zaangażowanych w kreowanie smaków i gotowanie jest tak istotny? Ponieważ dzisiejsza gastronomia wymaga niewyobrażalnego profesjonalizmu. Polacy stali się świadomymi konsumentami. Dzięki programom telewizyjnym, książkom czy różnego rodzaju akcjom z dnia na dzień zainteresowali się takimi kwestiami jak zdrowa, ekologiczna żywność, dietetyka czy kuchnie świata.

Obecnie nawet w zwyczajnym, przydrożnym bistro nie da się im wcisnąć przysłowiowego kitu, o nieświeżym i nudnym jedzeniu nie wspominając. W końcu wydając w restauracji kilkadziesiąt lub kilkaset złotych, oczekujemy, że dania zostaną podane w wyjątkowy sposób, a menu będzie w pełni spójne z wystrojem i tematyką wnętrza.

Zaczynasz jako pomocnik na kuchni? Chcesz założyć fartuch szefa? A może interesuje Cię zarządzenie w gastronomii? W każdym z tych przypadków musisz postawić na nieustanną naukę, rozwój obfitujący w nowe umiejętności. Takie firmy jak Kar-Group czekają na Ciebie ze specjalnymi kursami, których certyfikat udowadnia Twoje przygotowanie do kulinarnych wyzwań.

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Szkolenia gastronomiczne dla kucharzyProfesjonalne szkolenia z cyklu „Kurs Szef Kuchni”, „Kurs Kucharski” czy „Kurs Menedżer Gastronomii” są świetnym rozwiązaniem na każdym etapie kariery. Początkujący muszą przekonywać do siebie rekrutujących, z kolei kucharze z doświadczeniem, marząc o awansie, potwierdzać swoją niesłabnącą ambicję.

Kursy odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przez Internet. Ta druga możliwość jest znakomitą furtką dla praktykujących pracowników gastronomii. Dobrze wiemy, że mają oni zajęte całe tygodnie. Dlatego warto poświęcić nieco wolnego czasu na przyswojenie bardzo przydatnej i praktycznej wiedzy, choćby przed ekranem urządzenia mobilnego lub komputera. Nauka, a następnie zdawanie egzaminu online skutkuje takim samym certyfikatem, którego wpisanie do CV przynosi wiele korzyści.

Kursy, które kosztują zaledwie kilkaset złotych, rozszerzają Twoje możliwości na rynku pracy. Niezależnie od miejsca, w którym szukasz zatrudnienia, u kucharzy, szefów kuchni czy menadżerów oczekuje się tak doświadczenia, jak i merytorycznego przygotowania wynikającego z edukacji.

Sprawdź ofertę Kar-Group pod kątem holistycznego rozwoju. „Kurs Budowanie Pewności Siebie” oraz inne szkolenia zahaczające o tematykę motywacji, efektywności czy zarządzania są uniwersalnie korzystne, również dla branży gastronomicznej. Aby zbudować renomę lokalu, sprawnie kierować kuchnią lub nie poddawać się presji, potrzeba odpowiedniego przygotowania. Profesjonalne kursy w korzystnych cenach są w stanie zmienić Twoje CV i dać Ci wiele nowych umiejętności.

Popularne kursy

Kurs Szef KuchniKurs Szef Kuchni

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Dokumenty pomagają w podjęciu pracy i założeniu własnej działalności. Kursy może być refundowany przez lokalny Urząd Pracy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

 

Kurs Kucharz

Kurs Kucharski / Kucharz

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Dokumenty pomagają w podjęciu pracy i założeniu własnej działalności. Kursy może być refundowany przez lokalny Urząd Pracy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

 

Menedżer Hotelarstwa

Kurs Menedżer Hotelarstwa

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Dokumenty pomagają w podjęciu pracy i założeniu własnej działalności. Kursy może być refundowany przez lokalny Urząd Pracy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

 

Menedżer GastronomiiKurs Menedżer Gastronomii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym. Dokumenty pomagają w podjęciu pracy i założeniu własnej działalności. Kursy może być refundowany przez lokalny Urząd Pracy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

 

 szkolenia hotelarskieSzkolenia kucharskie

 

Przeczytaj także:

1. Jak zostać szefem kuchni ? Szkolenia dla szefów kuchni !

2. Jak reklamować restaurację ? Sprawdzone pomysły !

3. Jakie kursy warto zrobić do pracy marzeń?

fraza kluczowa artykułu: Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy, Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy, szkolenia gastronomiczne, szkolenie gastronomiczne, kursy dla kucharzy, kurs mała gastronomia, szkolenie dla gastronomii, kurs gastronomiczny do urzędu pracy, kurs gastronomia do dotacji, szkolenia gastronomiczne dla kucharzy, kurs gotowania online, kurs na kucharza, szkolenia gastronomiczne online, Szkolenia gastronomiczne dla kucharzy

Szkolenia hotelarskie – szkolenia dla pracowników hoteli

Szkolenia hotelarskie

Szkolenia hotelarskie / kursy dla hotelarzy

Hotelarstwo jest branżą prężnie rozwijającą się w każdym zakątku Polski, która daje duże szanse na zatrudnienia. Dowiedz się, dlaczego warto i jakie podjąć szkolenia, aby zapewnić sobie awans w pracy, a jednocześnie świadczyć usługi na wyższym poziomie. Edukacja się opłaca, czego potwierdzeniem są coraz wyższe kwalifikacje i zarobki pracowników hotelarstwa, w dodatku różnego szczebla.

Współczesny hotel

Dawno minęły czasy, w których jest nam wszystko jedno, gdzie nocujemy. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na wynajęcie pokoju w hotelu, a nie miejsca na polu namiotowym, oczekujemy określonych standardów. Liczba gwiazdek nie ma często większego znaczenia, ponieważ w wielu miejscach spotykamy obiekty 1- i 2-gwiazdkowe (lub w ogóle pozbawione gwiazdek), w których wnętrza są estetyczne, sam pobyt bardzo komfortowy, a obsługa stoi na wysokim poziomie.

Polacy podróżują coraz więcej i częściej, przywożąc z zagranicy nie tylko pamiątki i opaleniznę, ale również obserwacje w wielu kwestiach, również jeśli chodzi o hotelowe standardy. Nie zapominajmy, że szczególnie na kluczowych trasach i w dużych miastach sporą część gości stanowią cudzoziemcy. Dlatego od pracowników hotelu wymaga się dziś znajomości języka angielskiego i niemieckiego przynamniej w stopniu komunikatywnym, a inne są jeszcze milej widziane.

Jednak obowiązek doszkalania i podwyższania kompetencji nie dotyczy jedynie pracowników recepcji, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na menadżerach, a także pozostałych osobach związanych z funkcjonowaniem obiektu, np. kucharzach czy ekipie sprzątającej. Liczne szkolenia dostępne na rynku, w tym w Kar-Group, pozwalają zwiększyć nie tylko umiejętności, ale i poszerzyć perspektywę, dzięki czemu wraz z upływem czasu oblicza polskich hoteli i obiektów noclegowych zmieniają się zdecydowanie na plus.

W końcu, tak po ludzku, jako goście, chcemy aby było czysto, wygodnie, przestronnie, ale i funkcjonalnie, ciekawie. Hotel musi mieć swój indywidualny charakter, ładne otoczenie i swój własny charakter – coś, co wyróżnia go na tle konkurencji, niekoniecznie niską cenę. Dlatego dowiedz się, które szkolenia pozwalają zaproponować coś wyjątkowego i kompetentnego w tej branży.

Szkolenia hotelarskie dla nowoczesnych hotelarzy

W bieżącej ofercie firmy szkoleniowej Kar-Group znajdziesz kursy, które powinny zainteresować pracowników branży hotelarskiej:

- kurs pomoc hotelowa / domowa;

- kurs menedżer hotelarstwa;

- kurs specjalista ds. turystyki;

- kurs animator czasu wolnego;

- kurs specjalista projektowania wnętrz;

- kurs projektowania ogrodów;

- kurs menedżer gastronomii;

- kurs kelnerski.

Mając na uwadze swoją rolę i funkcję w firmie, nie trzeba podejmować się wszystkich wymienionych szkoleń, ale z pewnością zdobycie jednego lub kilku certyfikatów pomoże w przygotowaniu przekonującego CV i ułatwi konkretną, skuteczną pracę zawodową.

Szkolenia hotelarskie

Szkolenia hotelarskie

Kurs „pomoc hotelowa / domowa” jest skieroany do osób, które poszukują zatrudnienia właśnie w tym charakterze. Tryb pracy w hotelu jest dość specyficzny, wymaga nieco innego podejścia do sprzątania czy obsługi gości niż w innych miejscach. Szkolenie pozwala oswoić się ze wszystkimi niezbędnymi detalami pracy, która służy wygodzie i zadowoleniu gości.

Szkolenie dla menadżerów jest, jak sama nazwa wskazuje, kierowane do kadry kierowniczej lub aspirującej do tej posady. Zarządzanie hotelem wymaga bardzo wielu umiejętności, holistycznego podejścia i nieustającego rozwoju. W branży co rusz pojawiają się nowe trendy, obok których nie można przechodzić obojętnie. Zarządzanie, samo w sobie, jest sporym wyzwaniem i wymaga merytorycznego przygotowania.

Z kolei dwa kolejne kursy – „specjalista ds. turystyki” oraz „animator czasu wolnego” – obrazują, jak szeroki zasięg ma działalność współczesnego hotelu. Wszak położenie obiektu (w górach, nad morzem, na Mazurach itp.) może determinować profil gościa i jego oczekiwania. Dobrze, aby udostępniać gościom w cenie lub za dodatkową opłatą sprzęt sportowy i rekreacyjny, dbać o informację turystyczną, organizować czas, także dzieciom. Hotel znacznie zyskuje dzięki rozszerzeniu działalności, właśnie z nastawieniem na wykorzystanie turystycznego potencjału okolicy.

Następne na liście szkolenia, a więc „specjalista projektowania wnętrz” oraz „projektowanie ogrodów”, również mogą przydać się pracownikom hotelu, osobom odpowiedzialnym za jego wygląd i aspekty techniczne. W końcu wszyscy chętniej płacimy za nocleg w obiektach, które są estetyczne i stylowe, tak wewnątrz, jak i w najbliższym otoczeniu. Taki certyfikat w CV z pewnością pomoże w kandydowaniu na wiele stanowisk.

Ostatnie proponowane szkolenia – kursy dla menadżerów gastronomii i kelnerów – podkreślają znaczenie kolejnej gałęzi hotelarstwa, a więc kuchni. Wiele z obiektów noclegowych prowadzi działalność gastronomiczną, ale niestety nie zawsze idzie to tak, jakby goście tego oczekiwali. Aby wprowadzić wyższe standardy związane z jedzeniem i tchnąć apetycznego ducha w mury budynku, należy postawić na szkolenia – zarówno kucharzy (łącznie z szefem), jak i kelnerów.

Szkolenia hotelarskie korzystne cenowo i łatwo dostępne

Prowadzisz obiekt w oddaleniu od dużego miasta, więc ani Ty, ani Twoi pracownicy nie macie czasu na stacjonarne szkolenia? Mamy dobrą wiadomość. Mianowicie certyfikaty ukończenia szkoleń dla hotelarzy w Kar-Group można uzyskać również przez Internet. Nowoczesna platforma e-learningowa ułatwia dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym momencie, kiedy tylko masz czas na naukę.

Szkolenia hotelarskie

Szkolenia hotelarskie

Zdawanie egzaminu również odbywa się online i istnieje możliwość bezpłatnej poprawki. W szybkim tempie uzyskasz zastrzyk wiedzy i zdobędziesz dokumenty przydatne do zbudowania ciekawszego CV. Jeśli natomiast jesteś menedżerem lub właścicielem obiektu hotelowego, wyślij swoich pracowników na szkolenia do Kar-Group – z korzyścią dla Ciebie i Twojego biznesu.

 szkolenia hotelarskieSzkolenia hotelarskie

 

 

 

Przeczytaj także:

1. Jak zostać szefem kuchni ? Szkolenia dla szefów kuchni !

2. Jak reklamować restaurację ? Sprawdzone pomysły !

3. Jakie kursy warto zrobić do pracy marzeń?

fraza kluczowa artykułu: szkolenia hotelarskie,szkolenia dla pracowników hoteli,kursy dla hotelarzy,szkolenia hotelarskie,szkolenia dla pracowników hoteli,kursy dla hotelarzy,szkolenia hotelarskie,szkolenia dla pracowników hoteli,kursy dla hotelarzy,szkolenia hotelarskie,szkolenia dla pracowników hoteli,kursy dla hotelarzy,Szkolenia hotelarskie,Szkolenia hotelarskie,Szkolenia hotelarskie

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani zrozumieniem zachowania i psychiki psów, kotów, królików, papużek i chomików. Kurs skierowany jest dla właścicieli psów którzy chcą lepiej zrozumieć swojego pupila i jego psychologię. Kurs pomoże dla osób które chcą hobbystycznie zainteresowane tym tematem ale także dla osób które myślą o kursie w kategoriach pracy i chcą zrobić kurs doszkalający.

Kurs petsitter

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

http://kursy-edu.net.pl/platforma/pluginfile.php/7251/course/section/1203/kursy%20online.jpg1. Mój pies świadczy o mnie. Jak zrozumieć i dobrze wychować psa, Wyd Oficyna Wydawnicza MULTICO

2. Drugi koniec smyczy. Jak kształtować więź z psem, Wyd Galaktyka

Literatura dostępna online

1. Nosem psa, wydawnictwo Czarna Owca

2. Szkolenie psa. Jak wychować idealnego pupila, wydawnictwo SBM

3. Sekret grzecznego psa, wydawnictwo Illuminatio

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych

1. Petsitter – opiekun zwierząt

Pożądane cechy petsittera

Zalety korzystania z usług profesjonalnych opiekunów zwierząt

2. Opieka nad psem

Najpopularniejsze rasy psów w Polsce

Mowa ciała psa

Żywienie psów

Higiena psa

Zabawy w psem na dworze

Pierwsza pomoc

3. Opieka nad kotem

Cechy charakterystyczne kotów

Kocie rasy

Mowa ciała kotów

Karmienie kotów

Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne.

Kocie zabawy

4. Pierwsza pomoc udzielana kotom w nagłych wypadkach

Opatrywanie ran

Złamania

Zatrucia pokarmowe

Użądlenia

Porażenie prądem

Oparzenia

Przyduszenia

Resuscytacja

5. Opieka na innymi zwierzętami domowymi

Papużki i papugi

Królik

Chomiki i świnki morskie


Materiał dydaktyczny
do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Opiekun Zwierząt Domowych – zapraszamy !

Kurs Stylizacji Ogrodów

Kurs Stylizacji Ogrodów

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs skierowany jest dla osób chcących uzyskać konkretną wiedzę a także dla miłośników ogrodnictwa. Po ukończeniu szkolenia można pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, firmach zajmujących się zakładaniem ogrodów i pielęgnacji zieleni. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i zaprojektować własny ogród.

Kurs Stylizacji Ogrodów

Kurs Stylizacji Ogrodów

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Stylizacji Ogrodów

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Kelner1. Ogród tętniący życiem,Paungger Johanna, Poppe Thomas,2015r, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ABA

2. Projektowanie ogrodu. Planowanie, realizacja i pielęgnacja,Schwarz Tassilo, Kolb Walter,2009r, Wydawnictwo: Publicat

3. Barwy w ogrodzie,Plomin Bogdan,2012r, Wydawca: Arkady

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Kurs Stylizacji Ogrodów Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Od tego zacznij

3. TWORZENIE PROJEKTU

Podstawowe zasady projektowania

Skala projektu

4. PRZYDATNE NARZĘDZIA

5. STYL OGRODU

Formalny/klasyczny styl ogrodu

Nowoczesna wersja stylu formalnego ogrodu – minimalizm

Swobodny/naturalistyczny styl ogrodu

Łączenie stylów ogrodowych

6. JEDEN OGRÓD – WIELE MOŻLIWOŚCI

Część rekreacyjna oraz reprezentacyjna ogrodu

Układ ścieżek – dom jednorodzinny

Taras

Altanka

Grill oraz miejsce na ognisko

Strefa odpoczynku

Miejsce dla dzieci

Część gospodarcza

7. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W OGRODZIE – KAMIEŃ, DREWNO, BETON

Porady

Kształt i faktura materiałów wykorzystywanych na nawierzchnię utwardzoną

Różne kształty nawierzchni utwardzonej

Cegły i płytki

Nawierzchnie – wybór materiału

Drewno

Wskazówki konstrukcyjne

Kamień, beton czy drewno – na co się zdecydować?

8. OŚWIETLENIE OGRODU

9. CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY OGRODU – OZDOBY

Rzeźby

Donice

Właściwe umiejscowienie ozdób w ogrodzie

Skały

10. MEBLE OGRODOWE

11. KOMPOZYCJA

Uzyskanie większej przestrzeni

Właściwe proporcje

Punkty i osie widokowe

Akcenty w ogrodzie

Pergole i trejaże, parawany

Kompozycje roślinne

Prawidłowy wybór kolorów i zachowanie kontrastów

12. CHARAKTER OGRODU

Wiejski ogród

Skalniak – ogród skalny

Leśny ogródek

Wrzosowiska

Ogródek różany

Herbarium – ziołowy ogród

Ogródek warzywny

Ogród orientalny

13. DOBÓR ROŚLIN DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH W OGRODZIE

Stanowiska suche oraz wilgotne – dobór roślin

Stanowiska słoneczne oraz cieniste – dobór roślin

Odpowiedni dobór roślin do gleby


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Stylizacji Ogrodów online – Zapraszamy

Co można robić bez matury ? Zajęcia i kursy które zrobisz bez matury

Co można robić bez matury

Co można robić bez matury ? Lista sposobów co możesz robić lub w czym się wyszkolić. Na końcu tego artykułu przygotowaliśmy niespodziankę w postaci Sond i grafik oraz dla chętnych link do darmowych szkoleń.

Co można robić bez matury ?

Co można robić bez matury Jedni wykazują predyspozycje do nauki języków, inni odnajdują się w majsterkowaniu, a kolejni uwielbiają uprawiać sport. Ilu ludzi, tyle uzdolnień, dlatego nie każdy może, potrafi i ma szanse zdać maturę. Nie znaczy to jednak, że bez średniego wykształcenia nie da się uzyskać satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Jeśli się zastanawiasz, co można robić bez matury, mamy dla Ciebie garść propozycji, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

Usługi związane z urodą

Branża, w której odnajdą się wyłącznie kobiety – trudno wszakże wyobrazić sobie mężczyznę, który zawodowo zajmuje się kosmetyką, stylizacjami paznokci czy fryzjerstwem. Panowie mogą natomiast spróbować swoich sił w dietetyce – w układaniu planów żywieniowych, doradzaniu w wyborze produktów spożywczych czy dobieraniu suplementacji mogą być równie skuteczni i przekonujący jak kobiety.

Florystyka

Kolejna dziedzina, w której ogromną większość pracowników stanowią kobiety. Jeśli kochasz rośliny, znasz się na ich uprawie i masz choć trochę zmysłu estetycznego, łatwo się odnajdziesz w zawodzie florysty. Twoim zadaniem będzie tworzenie kompozycji kwiatowych, ozdabianie przestrzeni przy użyciu roślin czy ich codzienna pielęgnacja. Posiadając kapitał na inwestycję lub zaciągając kredyt, możesz otworzyć własną kwiaciarnię.

Kelner

W przypadku zawodu kelnera matura nie jest wymagana – zdecydowanie bardziej ceni się doświadczenie i zdobyte kwalifikacje. O ile doświadczenie można wypracować jedynie w praktyce, o tyle kwalifikacje da się uzyskać nie tylko poprzez kierunkowe wykształcenie, ale również na specjalnych szkoleniach. Profesjonalne kursy kelnerskie odbywają się m.in. w Kar-Group i są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przez Internet.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Odpowiedzialny, ale perspektywiczny zawód, który daje pewną pracę i szanse na stosunkowo wysokie zarobki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa popyt na usługi opiekuńcze będzie systematycznie wzrastał, co oznacza więcej pracy i większe zarobki dla opiekunów. Praca w tym zawodzie wymaga jednak silnej psychiki, empatii, cierpliwości i bynajmniej nie należy do najłatwiejszych.

Gastronomia i hotelarstwo

W branży gastronomicznej i hotelarskiej rzadko kiedy patrzy się na dyplomy. Oczywiście, jeśli dysponujesz kierunkowym wykształceniem lub udało Ci się ukończyć wysokiej jakości szkolenia przygotowujące do zawodu, świadczy to wyłącznie na Twoją korzyść, jednak nie przesądza o zdobyciu wymarzonej posady. O wiele bardziej liczy się doświadczenie, którym potrafisz się wykazać. Niemniejsze znaczenie ma osobiste wyczucie smaku i pasja, z jaką podchodzi się do spraw kulinarnych. Nie ma co ukrywać – kto nie lubi gotować, nie zostanie dobrym kucharzem ani tym bardziej szefem kuchni.

Budowy, remonty

Praca na budowach i remontach jest przeznaczona właściwie wyłącznie dla mężczyzn. Kobiet w tej roli praktycznie się nie spotyka. Pierwsze kroki w branży budowlanej można stawiać jako pomocnik, z czasem coraz bardziej ucząc się fachu, pozyskując nowe umiejętności i wdrapując się coraz wyżej w hierarchii zawodowej. Na początku nie ma co liczyć na wysokie zarobki, jednak po jakimś czasie powinny one wejść na satysfakcjonujący poziom.

Usługi typu „złota rączka”

Prace hydrauliczne, naprawy urządzeń RTV i AGD, drobne naprawy remontowe, wymiana zamków – to tylko kilka usług, którymi może się zająć każdy, kto ma techniczne predyspozycje. Jako że popyt na tego typu usługi znajduje się na stałym poziomie, a jednocześnie zaczyna brakować wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, szanse na rozwój i satysfakcjonujący zarobek są naprawdę duże. Wystarczy tylko znaleźć swoją niszę, wybrać jakąś specjalizację i zacząć działać.

Fotografia

Zdjęcia ślubne, komunijne, urodzinowe, portretowe, paszportowe, specjalne sesje dla świeżo upieczonych rodziców – pracy dla fotografów jest naprawdę dużo i nie wymaga ona ukończenia szkoły średniej. Konieczna jest natomiast pasja do tej dziedziny połączona z chęcią ciągłego uczenia się nowych technik, technologii i metod fotografowania.

Mechanik samochodowy

Na polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów, podczas gdy mechaników nie przybywa, dlatego wielu z nich ma pozajmowane terminy na kilka tygodni do przodu. Jeśli lubisz i umiesz „dłubać” przy aucie, możesz spróbować swoich sił jako mechanik czy blacharz. O ile znasz się na tym i będziesz świadczyć usługi wysokiej jakości, czeka na Ciebie naprawdę dużo pracy, a co za tym idzie – satysfakcjonujące zarobki.

Spawacz, tokarz, szlifierz, stolarz

Tego typu zawody są obecnie słabo obsadzone, tymczasem popyt na nie nie słabnie. Dysponując uprawnieniami na spawacza, doświadczeniem na stanowisku tokarza czy praktyczną wiedzą stolarską, z łatwością znajdziesz pracę w niejednym warsztacie. Jeśli natomiast posiadasz fundusze na inwestycję w promocję i zakup sprzętu, możesz świadczyć tego typu usługi jako firma.

Handel

Praca na stanowisku sprzedawcy w sklepie stacjonarnym, w roli telefonicznego doradcy klienta na infolinii czy osoby odpowiadającej za e-mailowe kontakty z klientami zawsze jest dostępna w mniejszych i większych miastach. Często nie wymaga się ukończenia szkoły średniej i zdania matury, choć nie da się zaprzeczyć, że podobne warunki są niekiedy stawiane przez pracodawców.

Na koniec niespodzianka w zasadzie dwie.

Poniżej Sondy z wynikami a także link do darmowych kursów. Szkolenie możesz zrobić bez ponoszenia kosztów. Nabędziesz wiedzę i przybliżysz się do swojego celu.

SONDY / Jakie kursy warto zrobić

najbardziej opłacalne kursy

najbardziej opłacalne kursy

Jakie kursy warto zrobić

Na zakończenie prezent

Dla chętnych link do 7 szkoleń !

Jakie kursy warto zrobić

– zanim kupisz jakikolwiek kurs przetestuj funkcjonalność za darmo

– zdobądź darmową wiedzę która podniesie Twoje kompetencje

przejdź do darmowych kursów (link)

 

Obejrzy Video – dodatkowy materiał

 

fraza kluczowa artykułu: Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ? Co można robić bez matury ?

kar-group platforma,szkolenia online,kursy online,kursy przez internet,kursy przez internet z certyfikatem,jak zrobić kurs przez internet,kursy do pracy przez internet,ekursy,kursy elearninhowe

Jaką pracę wybrać – 7 ważnych cech

Jaką pracę wybraćJaką pracę wybrać – 7 ważnych porad !. Bezrobocie w Polsce maleje, a rynek pracy wyciąga ręce w kierunku specjalistów z wielu dziedzin. W efekcie coraz rzadziej Polacy muszą się zastanawiać nad wyjazdem zagranicę, aby godnie zarabiać w pracy, nawet niekoniecznie w odpowiadającym im zawodzie. Tu pojawia się pytanie, które w pewnym momencie zadaje sobie każdy z nas: jaką pracę wybrać? Od tej odpowiedzi zależy Twoja przyszłość.

Jaką pracę wybrać ?

 

1. Perspektywiczną

Przed wejściem na rynek pracy, w trakcie pracy zarobkowej, a także w czasie nauki zawsze warto analizować rynek pracy w Polsce i zagranicą, wyciągając z tego odpowiednie wnioski. Nie brakuje prognoz, naukowych opracowań i ekonomicznych artykułów na temat wciąż zmieniającego się popytu na pracowników. Jeśli znajdziesz dla siebie niszę, ale w obrębie dobrze prosperującej branży, wiele zyskasz. To tak jak z planami biznesowymi. Kto na przełomie XX i XXI wieku uparcie inwestował w wypożyczalnie kaset wideo – tracił, po kilku „tłustych”, wcześniejszych latach. Ten, kto szybciej zamienił taki biznes np. na sklep komputerowy – zyskał, z miejsca odpowiadając na nowe potrzeby rynku.

2. Legalną

Nie zamierzamy w żadnym stopniu promować nielegalnych źródeł zarobku. To wbrew prawu, a trzymając się przepisów, wciąż możemy uczciwie stać się majętnymi osobami. Przy wyborze pracy zainteresuj się formami zatrudnienia w danej branży i konkretnej firmie. Od niektórych specjalistów oczekuje się dziś pracy w ramach samozatrudnienia, inni przez lata podpisują jedynie umowy o dzieło lub umowy-zlecenie. Wbrew pozorom ma to ogromne znaczenie dla satysfakcji płynącej z wykonywanego zawodu oraz zabezpieczenia Twojej przyszłości.

3. Rozwijającą

Naprawdę warto pracować na stanowisku, które otwiera możliwości rozwoju. Nie chodzi tylko o awans w obrębie danej organizacji lub nieustanne przechodzenie z firmy do firmy. Dodatkowe szkolenia – doszkalające, rozwojowe, trenerskie – czynią z Ciebie eksperta, tak bardzo pożądanego na polskim rynku pracy. Wchodząc w określoną rolę zawodową, zastanów się, gdzie możesz dzięki niej się znaleźć za 5, 10 czy 15 lat.

4. Pasjonującą

Na pewno staniesz się lepszym pracownikiem w zawodzie, który Cię pasjonuje, niż na stanowisku, które określisz wieloma słowami, ale na pewno nie „interesujące”. Niemal każdą pasję możesz z powodzeniem przenieść do życia zawodowego i uczynić z niej źródło dochodów. Niekiedy wymaga to wielu poświęceń, inwestycji i dokształcania, na przykład w formie szkoleń, ale z drugiej strony satysfakcja jest nie do przecenienia.

5. Przyjemną

Praca, którą wybierzesz, powinna wiązać się nie tylko z zainteresowaniami, ale również w pewnym sensie z cechami osobowości. Tylko wtedy nie będzie codziennym obciążeniem, ale prawdziwą przyjemnością. Kochasz aktywność fizyczną? Będziesz męczyć się przy biurku. Uwielbiasz pracę polegającą na nieustającym procesie kreatywnym? Zanudzisz się na żmudnym stanowisku wymagającym powtarzania tych samych czynności. Bez komfortu trudno o efektywność i zadowolenie!

6. Bezpieczną

Po ciężkich urazach kręgosłupa lepiej nie planować kariery budowlańca, tak samo bez umiejętności pływania nie ma co się pchać na ratownika. Istnieje wiele analogicznych przykładów, które pokazują, że nie każda praca jest bezpieczna. Schodząc na ziemię, warto zauważyć, że ergonomiczne stanowiska w wielu firmach to zwyczajna fikcja i w efekcie nawet z pozoru biurowy zawód może okazać się destrukcyjny dla zdrowia. Rozwijając karierę, dbaj o bezpieczeństwo i higieniczny tryb życia.

7. Opłacalną

Jaką pracę wybraćJaką pracę wybrać? Taką, która przyniesie Ci nie tylko radość, ale i określone profity, dopasowane do życiowych potrzeb i marzeń. Planując wejście do danej branży, dowiedz się, jakie realne zarobki w niej obowiązują. Nie zrażaj się skromnymi początkami – w wielu zawodach zaczyna się z niskiego pułapu, by później zarabiać coraz więcej.

Zostań z nami na dłużej i korzystaj:

 

Przeczytaj także:

1.Jak zwiększyć wiarygodność firmy ? 10 kroków które musisz zrobić

2.Szkolenie z negocjacji ! Techniki negocjacji, czyli negocjacje w biznesie ! Pytasz jak negocjować ?

 

fraza kluczowa: Jaką pracę wybrać, Jaką pracę wybrać, Jaką pracę wybrać, Jaką pracę wybrać, Jaką pracę wybrać, Jaką pracę wybrać

Kurs Pewności Siebie

Kurs Pewności Siebie


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs pomocny dla wszystkich procujących w zespołach i grupach. Szkolenie dla szeroko pojętej grupy osób mającej kontakt na co dzień z konsumentami, petentami i klientami.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie pomaga podnieść pewność siebie oraz pokazuje jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Kurs ma na celu pomóc funkcjonowanie w grupie i skuteczne poruszanie się w interakcjach społecznych.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs Pewności Siebie

Kurs Pewności Siebie

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Pewności Siebie

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Pewności Siebie1. Budowanie poczucia własnej wartości, Autor: Sue Atkinson

2. Grunt to pewność siebie, Autor: Paul McKenna

3. 6 filarów poczucia własnej wartości, Autor: Nathaniel Branden

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Pewności Siebie

Kurs Pewności Siebie

Spis treści

Znaczenie socjalizacji w procesie budowania pewności siebie

CZYNNIKI POTĘGUJĄCE NIEPEWNOŚĆ SIEBIE

PRZYCZYNY BRAKU PEWNOŚCI SIEBIE

EFEKTY BRAKU PEWNOŚCI SIEBIE

Droga odnajdywania pewności

KROK 1 – OKREŚLENIE CZYNNOŚCI I SYTUACJI, W KTÓRYCH NIGDY NIE BRAKUJE PEWNOŚCI

KROK 2 – IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH SFER WYMAGAJĄCYCH PEWNOŚCI

KROK 3 – PRZERYWANIE NEGATYWNEGO DIALOGU

KROK 4 – POŻEGNANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ

KROK 5 – UŚWIADOMIENIE SOBIE SWOICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Działania pośrednie i bezpośrednie w budowaniu pewności siebie

DZIAŁANIA POŚREDNIE

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA BUDUJĄCE PEWNOŚĆ SIEBIE

Budowanie pewności siebie – porady i ćwiczenia

AKCEPTACJA

AKCEPTACJA SAMEGO SIEBIE

ODRZUCENIE WSZELKICH ZŁYCH PRZEKONAŃ NA SWÓJ TEMAT, SKUPIANIE SIĘ NA POZYTYWACH

SAMOŚWIADOMOŚĆ I KONCENTROWANIE SIĘ NA SOBIE

KONCENTROWANIE SIĘ NA DZIAŁANIU I CELU

WIARA WE WŁASNE SIŁY I MOŻLIWOŚCI ORAZ WIZJA SUKCESU

WIZUALIZACJA

POZWÓL SOBIE NA PORAŻKĘ I BŁĘDY

ZACHOWAJ DYSTANS I BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

ODPOWIEDNIE NASTAWIENIE

PRZEŁAMUJ SWOJE LĘKI

PODEJMIJ WALKĘ ZE SWYMI NAWYKAMI

OKREŚL SWOJE ŻYCIOWE CELE I ZNAJDŹ SWÓJ AUTORYTET

BĄDŹ PEWNY SIEBIE ZAWSZE WTEDY, GDY ZAJDZIE TAKA POTRZEBA

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ MOWĘ CIAŁA

Pewność siebie w wybranych zagadnieniach związanych z komunikacją i relacjami międzyludzkimi

WYDARZENIA SPOŁECZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Skuteczna komunikacja w relacjach interpersonalnych

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PROWADZĄC KONWERSACJĘ

Celne riposty jako element pewności siebie

CEL RIPOSTOWANIA

GŁÓWNE ZASADY RIPOSTOWANIA


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Pewności Siebie online – Zapraszamy !

Jak szkolić pracowników ? Kilka konkretnych porad !

Jak szkolić pracowników ? Rozwój pracownika podstawą efektywności firmy !

Przemyśl 6 zasad !

Nie da się ukryć, że wciąż w wielu przedsiębiorstwach zapomina się o podstawach efektywności. Firma, która stawia na rozwój, powinna wykorzystać w tym celu swoje zasoby kadrowe. Jednym ze sprawdzonych sposobów na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa jest postawienie na rozwój pracowników. Ich współpraca może dać efekt synergii, co wpływa nie tylko na wysokość słupków w rozmaitych raportach i statystykach.

Progres podstawą sukcesu

Jak szkolić pracownikówW dobie gwałtownych przemian i dynamicznych procesów gospodarczych rozwój jest niezbędny w każdej branży. Niezależnie od tego, czym zajmujesz się jako szeregowy pracownik lub właściciel przedsiębiorstwa, w zasadzie musisz cały czas iść do przodu, aby nie zostać wyprzedzonym przez konkurencję lub nawet początkujących graczy. Pracownicy, lekarze, specjaliści IT, marketingowcy, muzycy, sportowcy (listę można rozwijać w nieskończoność) mają szansę zachować swoją reputację fachowca, zarobki i popularność na rynku pracy tylko wtedy, gdy nadążają za trendami, poznają nowe rozwiązania, słowem – rozwijają się, idą do przodu, eksperymentują, poszukują.

Teraz wyobraź sobie, że zarządzasz firmą, w której zatrudniasz, dajmy na to, 20 pracowników. Jesteś kreatywnym szefem, pod wpływem gruntownej obserwacji branży wpadasz na unikatowy pomysł. Masz pod sobą doświadczony zespół, z którym dotychczas realizowałeś dość standardowe zamówienia i projekty. Próbujesz wdrożyć innowację. Przedstawiasz plan, rozdzielasz zadania, masz w sobie pełno entuzjazmu. Oczami wyobraźni widzisz już sukces medialny i komercyjny, przeliczasz zyski, notujesz w kalendarzu daty rozdań branżowych nagród. Jednak Twoja koncepcja rozbija się o mur. Na 20 pracowników jedynie 5 posiada umiejętności, które umożliwiają błyskawiczne i efektywne wdrożenie projektu. Raczej nie zwolnisz 15 pozostałych, gdyż masz na głowie inne zadania, a dotąd nie dawali żadnych powodów do niezadowolenia.

Co jest przyczyną takiej sytuacji, niemożności rozwoju? Trudno obwiniać wyłącznie pracowników. Skoro od lat są na tym samym stanowisku, a nigdy nie wymagałeś od nich czegoś wykraczającego poza standard, poza normę, jak z dnia na dzień mają stać się innowacyjni, nowocześni i efektywni? W wielu przypadkach trudno nawet o motywację w obliczu tak nieoczekiwanego wyzwania. Dlatego, zarządzając przedsiębiorstwem, jak najszybciej zacznij myśleć o rozwoju. Nie tylko swoim i swojej marki, ale również poszczególnych pracowników, każdego szczebla. Płynie z tego wiele korzyści. Zastanówmy się jakich konkretnie.

Najważniejsze korzyści z rozwoju pracowników firmy

  1. Pracownik jest lepiej przygotowany do awansu, bardziej zaawansowanego zlecenia lub delegacji. Wie, co może go czekać, ma z tyłu głowy gotowe rozwiązania i niezbędne know-how.

  2. Pracownik czuje się doceniony i ważny dla firmy, dlatego pracuje z większą motywacją, a przez to efektywniej.

  3. Dzięki rozwojowi poszczególnych kompetencji pracownicy pracują w szybszym tempie, skuteczniej, z mniejszymi błędami. Jednym słowem, są efektywniejsi i opłacalniejszy dla pracodawcy.

  4. Nie musisz ryzykować poszukiwaniami na rynku pracy. Korzystasz z lojalnych, doświadczonych pracowników, którzy dają jakość codziennej pracy przedsiębiorstwa.

  5. Rozwój firmy przebiega harmonijnie i planowo. Wraz z rozwojem pracowników różnego szczebla z miesiąca na miesiąc rozszerzasz zakres działalności, „moce przerobowe” i konkurencyjność.

Zaangażowanie w życie firmy

Jak szkolić pracownikówWśród wymienionych korzyści niezmiernie ważne jest zbudowanie w pracowniku poczucia, że jest ważnym trybem maszyny, szanowanym i docenianym pracownikiem, a przy tym indywidualną jednostką i podmiotem, a nie przedmiotem działań szefa. Jeżeli pracodawca jest gotowy zainwestować w jego rozwój, pracownik odczuwa, że praca w tym konkretnym miejscu ma sens i jest przyszłościowa.

W ocenie zatrudnienia kierujemy się bardzo wieloma czynnikami. Wypłata w pewnym momencie staje się tylko pewną cykliczną sumą, która przyzwyczaja do życia na określonym poziomie. Dlatego szczególnie w bardzo dobrze płatnych zawodach opinię o zatrudnieniu buduje się poprzez oferowanie pakietów socjalnych, benefitów czy specjalnych programów. Również możliwość udziału w kursach i szkoleniach może zachęcać do pracy równie silnie, co wizja podwyżki.

Ambitni pracownicy, na których chcesz przecież stawiać, dobrze się czują, gdy są stawiani przed wyzwaniem. Pamiętaj jednak, że nie jest sztuką zmusić kogoś do realizacji projektu w zakresie, o którym nie ma pojęcia. To nic dobrego dla firmy. Profesjonalne podejście polega na tym, żeby przygotować pracownika w taki sposób, żeby z zapałem mógł podejść do trudniejszych wyzwań, praktykując nowe zagadnienia, ale na podstawie wcześniejszego szkolenia, kursu.

Firma, do której wkrada się chaos, nie jest w stanie funkcjonować na 100 procent poprawnie. Tymczasem przedsiębiorstwo, w którym naturalna ścieżka to nauka, a potem praktyka, ewentualnie szybkie nadrabianie zaistniałych braków merytorycznych, ma duże szanse na sukces.

Nie miej obaw

Wielu przedsiębiorców nie chce szkolić swoich pracowników, wychodząc z założenia, że na pewno opłaci kosztowny kurs, który pracownik wpisze sobie w CV i szybko zwolni się w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia. Oczywiście, teoretycznie zawsze istnieje takie ryzyko, w praktyce też zdarzają się podobne sytuacje. Ale przecież nie może to hamować się przed inwestycją w rozwój własnego przedsiębiorstwa!

Rozwiązanie? Prowadź firmę w taki sposób, żeby pracownik nie czuł potrzeby zwalniania się zaraz po otrzymaniu certyfikatu ukończenia danego kursu. Jasne, na pewno z miłą chęcią uzupełni swoje CV, zaktualizuje profil na LinkedIn, ale… co w tym dziwnego? Dawno minęły czasy, w których pracownik jest związany z jedną firmą przez całe życie. Pogódź się z tym, że pewnego dnia pójdzie szukać nowych wyzwań. Ale aby nie zrobił tego w niepożądanym momencie, dbaj o jego zadowolenie z zatrudnienia, jednocześnie kontrolując efektywność i wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Korzystny wizerunek firmy

Pamiętaj, że firmy, które stawiają na rozwój pracowników, stają się nie tylko efektywniejsze, ale również atrakcyjniejsze wizerunkowo. Budowanie renomy w oparciu o merytoryczny rozwój kadr każdego szczebla siłą rzeczy wzmacnia markę i pozwala na ciekawe rozwiązania w sferze marketingu oraz Public Relations. Skoro inwestujesz w kursy pracowników, nie wahaj się wykorzystać tej informacji w celu podbudowania wizerunku w branży.

Jak szkolić pracowników ?

Dziś znalezienie odpowiednich kursów dla pracowników to absolutnie żaden problem. W Polsce istnieje bardzo wiele firm szkoleniowych wyspecjalizowanych w oferowaniu kursów doszkalających i zawodowych. Korzystne ceny idą w parze z elastyczną możliwością przeprowadzenia szkolenia w dogodnym terminie.

Zwróć uwagę na to, że dziś szkolenia dla pracowników mogą odbywać się nie tylko stacjonarnie, ale również przez Internet. Daje to ogromne korzyści dla Twojej firmy. Nie musisz delegować pracowników – wystarczy, że umożliwisz im wygodny dostęp do mobilnej platformy e-learningowej. Nauka w wolnym czasie sprzyja zachowaniu własnego tempa nauki i osiągnięciu dobrych wyników na egzaminie, który daje certyfikat.

Pamiętaj też, że na szkolenia rozwojowe możesz uzyskać dofinansowania, które w dużej mierze pokrywają koszty całej operacji. Same korzyści! Stawiasz na rozwój pracowników, dostajesz na to środki, a w efekcie obserwujesz, jak zyskuje Twoje przedsiębiorstwo.

Zostań z nami na dłużej i korzystaj:

 

Przeczytaj także:

1.Jak zwiększyć wiarygodność firmy ? 10 kroków które musisz zrobić

2.Szkolenie z negocjacji ! Techniki negocjacji, czyli negocjacje w biznesie ! Pytasz jak negocjować ?

 

 

fraza kluczowa artykułu: Jak szkolić pracowników, Jak szkolić pracowników, Jak szkolić pracowników, Jak szkolić pracowników, Jak szkolić pracowników, Jak szkolić pracowników

Kurs Kelnerski

Kurs Kelnerski

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Dla osób które zainteresowane są doskonaleniem wiedzy i umiejętności wykonywania czynności w zakresie organizacji i techniki obsługi konsumenta, kompleksowej obsługi imprez, przyjęć, bankietów. Kurs pomoże znaleźć zatrudnienie lub podwyższy umiejętności.

Kurs kelner

Kurs kelner

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Kelnerski

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Kelner1. Organizowanie usług kelnerskich,Opracowanie zbiorowe,2015r, Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2. Obsługa kelnerska. Kelner,Szajna Renata, Ławniczak Danuta,2014r, Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

3. Obsługa gości (konsumentów),Szajna Renata, Ławniczak Danuta, Ziaja Alina,2008, Wydawnictwo: Wydawnictwo Rea

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

Kurs kelner

Kurs kelner

1. Charakterystyka zawodu-Kelner

2. Warunki podjęcia pracy w zawodzie kelnera

3. Zakres czynności i obowiązków kelnera

4. Systemy obsługi kelnerskiej

5. Kultura i poziom obsługi konsumenta

6. Systemy i metody obsługi w zakładach gastronomicznych

II MODUŁ

1. Podawanie śniadań

2. Technika noszenia tac i naczyń

3. Technika podawania napojów bezalkoholowych zimnych i gorących

4. Technika podawania napojów alkoholowych

5. Inspiracje – sztuka składania serwetek


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Cukierniczy

Kurs Cukierniczy

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs doszkalający cukiernik pomoże znaleźć zatrudnienie w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych, firmach lub przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich,kurs pomoże także otworzyć własną działalność gospodarczą.

Kurs Cukiernik

Kurs Cukiernik

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Cukierniczy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Cukierniczy1. Ciastkarstwo podręcznik do nauki zawodu cukiernik,Bernard Deschamps, Jean-Claude Deschaintre,2010, Wyd REA

2. REA – Technologie produkcji cukierniczej. Podręcznik,Magdalena Kaźmierczak,2011, Wyd Rea

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

Kurs Cukiernik

Kurs Cukiernik

1. Teoria Cukiernictwa

2. Warunki przechowywania surowców dla potrzeb cukiernictwa

3. Typy mąki, ich zastosowanie

4. Rodzaje cukrów, ich pochodzenie i zastosowanie w cukiernictwie

5. Tłuszcze stosowane w cukiernictwie – pochodzenie, charakterystyka

II MODUŁ

1. Wyroby z ciast drożdżowych

2. Wyroby z ciasta kruchego

3. Charakterystyka ciasta biszkoptowego

4. Wyroby z ciasta parzonego

5. Wyroby bezowe

6. Wyroby z ciast piernikowych

III MODUŁ

1. Znaczenie magazynowania surowców piekarsko – ciastkarskich

2. Grupy szkodników magazynowych

3. Zmiany zachodzące w surowcach zwierzęcych podczas magazynowania


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Pilot Wycieczek / Rezydent

Kurs Pilot Wycieczek / Rezydent

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs przygotowuje do wykonywania pracy w charakterze Pilota wycieczek. Kursanci zdobędą wiedzę, która umożliwi podjęcie współpracy z biurami podróży w zakresie pilotowania wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli chcesz Pilotem wycieczek, i zacząć zarabiać dodatkowe pieniądze. To jest właśnie ten moment kiedy możesz zostać Pilotem wycieczek!

Kurs Pilot Wycieczek

Kurs Pilot Wycieczek

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Pilot Wycieczek / Rezydent

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs Pilot Wycieczek1. Kompendium pilota wycieczek,Zygmunt Kruczek,2009r, Wydawnictwo: Proksenia

2. 101 kompetencji pilota wycieczek,Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski,2011r, Wydawca: Difin

3. Podręcznik pilota wycieczek Warsztat praktyczny,Radosław Szafranowicz-Małozięć,2015r, Wydawca / producent: Kadry Turystyki

4. Kompendium rezydenta biura podróży,Szafranowicz-Małozięć Radosław,2012r, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Sowa Press

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Pilot Wycieczek

Kurs Pilot Wycieczek

MODUŁ I TURYSTYKA – JAKO CZYNNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Historia powstania turystyki

2. Rozwój i rodzaje turystyki

3. Rozwój turystyki jako części gospodarki narodowej

4. Pilot wycieczki – definicje i podstawowe pojęcia związane z tym zawodem

5. Prawa i obowiązki pilota wycieczek krajowych i zagranicznych

MODUŁ II KOMUNIKACJA I ZJAWISKA SPOŁECZNE W GRUPIE TURYSTYCZNEJ

1. Sylwetki osobowościowe turystów

2. Kierowanie grupą turystyczną

3. Konflikt w grupie

4. Negocjacje

5. Pojęcia organizacyjne

MODUŁ III BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W TURYSTYCE

1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące organizacji grupowych imprez turystycznych

2. Przyczyny powstawania wypadków podczas wycieczek

3. Podstawowe czynności pilota wycieczki wpływające na bezpieczne trwanie imprez turystycznych

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

MODUŁ IV ELEMENTARZ TURYSTYCZNY

Turystyka w Polsce i na świecie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Animator Czasu Wolnego

Kurs Animator Czasu Wolnego

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Głównym założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Animatora czasu wolnego. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która umożliwi im podjęcie współpracy z biurami podróży w zakresie animacji. Po odbyciu tego kursu możesz także być animatorem zabaw dla dzieci i dorosłych w hotelach, ośrodkach wczasowych ect. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są ciekawi świata i ludzi oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć kwalifikacje jak również osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z animacją.

Kurs Animator Czasu Wolnego

Kurs Animator Czasu Wolnego

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi nie płatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Animator Czasu Wolnego

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs Animator Czasu Wolnego1. Animacja czasu wolnego. Praktyczny podręcznik dla animatorów, Bączek Jakub, 2009r, Wydawnictwo: Stageman Polska

2. Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Litwicka Patrycja, 2010r, Wydawnictwo: Proksenia

3. Od amatora do animatora, Bączek Jakub B., Misztal Tomasz, 2015r, Wydawnictwo: Stageman Polska

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ Charakterystyka pracy z zawodzie animatora

Kurs Animator Czasu Wolnego

Kurs Animator Czasu Wolnego

1. Psychologia – podstawy w pracy w zawodzie animatora

2. Sylwetka animatora czasu wolnego

3. Rodzaje animatorów

4. Podstawy psychologii w komunikacji

5. Pierwsza pomoc przed medyczna

II MODUŁ Animacja w wodzie i na basenie

1. Animacja w wodzie

2. Zabawy uspokajające

3. Gry zespołowe w wodzie

III MODUŁ Przykłady gier i zabaw dla animatorów

1. Organizacja czasu wolnego osób starszych

2. Zabawy integracyjne

3. Integrujące zabawy terenowe dla dzieci


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs pomoc hotelowa / domowa

Kurs pomoc hotelowa / domowa

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Uczestnik dowie się jak przygotowywać i podawać posiłki codzienne i odświętne. Jak skutecznie organizować pracę w gospodarstwie domowym. A także pozna podstawy savoir vivre i zasady organizacji przyjęć.  Po ukończeniu szkolenia posiądziesz wiedzę z zakresu pomocy hotelowej, obsługi czystości zarówno w małym pensjonacie  jak i w dużych przedsiębiorstwach czy hotelach czy  prywatnej pomocy domowej.

Kurs pomoc hotelowa

Kurs pomoc hotelowa

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs pomoc hotelowa / domowa

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs pomoc hotelowa1. Ekologiczne sprzątanie. Skutecznie, zdrowo, tanio,Giercarz Urszula,2012r, Wydawnictwo: Biobooks

2. Jak zastawić i udekorować stół. Podręczny poradnik,Kłosińska Kinga, Kosiba Aneta,2011r, Wydawnictwo Publicat

3. Organizacja pracy w hotelarstwie,Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus,2009r, Wydawca: Format-AB

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I Wprowadzenie do techniki sprzątania

Kurs pomoc hotelowa

Kurs pomoc hotelowa

1. Czyszczenie i pielęgnacja różnych typów podług

2. Dlaczego warto sprzątać w rękawiczkach?

3. Ocet jako uniwersalny środek czystości

4. Często popełniane błędy podczas sprzątania

MODUŁ II Jak zarządzać gospodarstwem domowym

1. Savoir vivre czyli jak powinno się zachować przy stole

2. Domowe sposoby na kurz

3. Oszczędne zarządzanie przy planowaniu żywienie

4. Porządki w kuchni

5. Sposoby na mycie skuteczne mycie garnków

MODUŁ III Sprzątanie profesjonalne

1. Procedura sprzątania pokoju- apartamentu po opuszczeniu gościa

2. Kodeks etyki pokojówki-hotelarza z objaśnieniami

3. Jak założyć firmę sprzątającą


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Majster Budowlany

Kurs Majster Budowlany

 

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

W budownictwie i jako pracownik budowlany w firmach o charakterze: wykończenia wnętrz, ocieplenia, sucha zabudowa. Szkolenie skierowane dla osób chcących kształcić się w zakresie pracy budowlanej i w budownictwie. Kurs pomoże zdobyć wiedzę i podstawowe kompetencje do wykonywania pracy.

Kurs Majster Budowlany

Kurs Majster Budowlany

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Majster Budowlany

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Ogrodnik1. Nowy poradnik majstra budowlanego,Janusz Panas,2012, Wyd  Arkady

2. Instalacje elektryczne,Henryk Markiewicz,2015, Wyd  WNT

3.  Budynki Jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie,Pyrak Stefan,  Michalak Hanna,2013, Wyd  Arkady

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Majster Budowlany

Kurs Majster Budowlany

MODUŁ I

Zasadnicze właściwości techniczne materiałów budowlanych

Rodzaje zaczynów i zapraw budowlanych

Betony – rodzaje i zastosowanie

Drewno i materiały drewnopodobne

Metale i ich stopy

Malowanie

Tapetowanie

MODUŁ II

Przygotowanie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane

Boazerie

Izolacja i ocieplanie budynków


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych rolnictwem i rozwojem gospodarczym. Kurs dla osób chcących nabyć wiedzę w zakresie: nowoczesnych form gospodarowania, opłacalnych dziedzin inwestycji w rolnictwie, inwestycjach obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie1. P. Prus, „Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”, w: „Zeszyty Naukowe SGGW ”, t. 5 (XX), 2006, s. 133-143.

2. Zrównoważenie polskiego rolnictwa, red. Józef St. Zegar, Warszawa 2013.

3. M. Zuba, „Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce”, w: „Zeszyty Naukowe WSEI”, t. 3, 2011.

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Teoria? Najlepiej, gdy idzie w parze z praktyką! Życiowe odniesienia dla wiedzy, którą musisz posiadać.

1. Czym jest gospodarstwo rolne?

2. Ostrożności nigdy nie za wiele – kilka słów o bezpieczeństwie
w sektorze rolnym.

3. Świadczenia, które Ci przysługują.

4. Czy jest szansa, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa?

MODUŁ II

Wszystko, co musisz wiedzieć o współczesnym rolnictwie.

1. Idzie nowe! Idea rolnictwa precyzyjnego.

2. Siła młodości – gospodarstwa rolne prowadzone przez młodych rolników.

MODUŁ III

Polski i europejski model rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna.

1. Idea wspólnego gospodarowania.

MODUŁ IV

Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

1. Rolnictwo i handel – wspólne cele.

2. Idea zrównoważenia polskich gospodarstw rolnych.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Z czym to się je? Czyli kilka słów o żywności ekologicznej.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Projektowanie Ogrodów

Kurs Projektowanie Ogrodów

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs dla osób chcących poznać tajniki projektowania ogrodów. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu metod projektowania i tworzenia kompozycji przestrzeni ogrodowej. Kurs skierowany jest dla osób chcących uzyskać konkretną wiedzę a także dla miłośników ogrodnictwa. Po ukończeniu szkolenia można pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, firmach zajmujących się zakładaniem ogrodów i pielęgnacji zieleni. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i zaprojektować własny ogród.

Kurs Projektowanie Ogrodów

Kurs Projektowanie Ogrodów

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Projektowanie ogrodów

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Projektowanie ogrodów1. Ogród tętniący życiem,Paungger Johanna, Poppe Thomas,2015r, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ABA

2. Projektowanie ogrodu. Planowanie, realizacja i pielęgnacja,Schwarz Tassilo, Kolb Walter,2009r, Wydawnictwo: Publicat

3. Barwy w ogrodzie,Plomin Bogdan,2012r, Wydawca: Arkady

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Projektowanie Ogrodów

Kurs Projektowanie Ogrodów

MODUŁ I Jak zaprojektować i założyć ogród

1. Jak stworzyć ogród marzeń

2. Planowanie

3. Projektowanie

4. Realizacja

MODUŁ II Style ogrodowe

1. Ogrów japoński

2. Ogród francuski

3. Ogród wiejski

4. Ogród naturalistyczny

MODUŁ III Pomysły przy tworzeniu ogrodu

1. Prawo i ogród

2. Staw lub oczko wodne

3. Skalniak

4. Rośliny ozdobne do cienia

5. Żywopłot

6. Drzewa do małego ogrodu


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Ogrodniczy

Kurs Ogrodniczy

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs dla osób chcących poznać tajniki ogrodnictwa w zakresie zakładania ogrodów i terenów zielonych. Przedstawiamy możliwości zagospodarowania terenów, a także techniki sadownictwa i pielęgnacji roślin. Kurs skierowany jest dla osób chcących uzyskać konkretna wiedzę a także dla miłośników ogrodnictwa. Po ukończeniu szkolenia można pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, firmach zajmujących się zakładaniem ogrodów i pielęgnacji zieleni. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i zaprojektować własny ogród.

Kurs Ogrodnik

Kurs Ogrodnik

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Ogrodniczy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)Kurs Ogrodnik

1. Historia ogrodów,Witold Grzebisz,2011, Wydawca: Delta W-Z

2. ABC cięcia drzew i krzewów,Prat Jean-Yves, Retournard Denis,2014r, Wydawnictwo Delta WZ

3. Vademecum ogrodnika,Iwaniuk Arkadiusz,2016r, Wydawnictwo: Bellona

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

Kurs Ogrodnik

Kurs Ogrodnik

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I Ogrodnictwo i sadownictwo

1. Zakładanie sadu – gleba i stanowisko

2. Choroby drzew owocowych – objawy i zwalczanie

3. Krzewy owocowe łatwe w uprawie – idealne dla początkujących

4. Rok w sadzie – kalendarz pielęgnacji sadu

MODUŁ II Kalendarz ogrodnika

1. Wiosna w ogrodzie

2. Lato w ogrodzie

3. Jesień w ogrodzie

MODUŁ III Porady ogrodnicze

1. Cięcie drzew i krzewów

2. Ekologiczny ogród

3. Dobre i złe sąsiedztwo roślin

4. Choroby roślin doniczkowych


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Kosmetyczny

Kurs Kosmetyczny

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs kosmetyczny przygotowuje pod kątem pracy w salonie kosmetycznym. Pomagamy przygotować do wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych  poznanych w ramach programu szkolenia. A także pomaga przy założeniu własnej działalności gospodarczej.

Kurs Kosmetyczka

Kurs Kosmetyczka

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. otrzymujesz dokumenty wedle wybranej opcji PDF lub pełna dokumentacja

Kurs Kosmetyczny

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Kosmetyczka 1. Nowoczesna kosmetologia,Marcin Molski,2015r, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Technik usług kosmetycznych, Magdalena Ratajska, Joanna Dylewska-Grzelakowska,2015r, Wydawca: PZWL

3. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp,Joanna Dylewska-Grzelakowska,2014r, Wydawca: WSiP

4. Medycyna estetyczna i kosmetologia,Kamila Padlewska,2015r, Wydawca: PZWL

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ Praca w gabinecie kosmetycznym

Kurs Kosmetyczka

Kurs Kosmetyczka

1. Organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym

2. Urządzenie gabinetu kosmetycznego

3. Cel i zadania kosmetyki

4. Aromaterapia w kosmetyce

II MODUŁ Wprowadzenie do kosmetologii

1. Witaminy w kosmetykach

2. Trwałe usuwanie owłosienia

3. Mikrodemabrazja

4. Niektóre techniki relaksacyjne

III MODUŁ Zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnacja

1. Zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnacja

2. Pielęgnacja dłoni, rąk i twarzy i oczu

3. Pielęgnacja skóry

IV MODUŁ Stylizacja i makijaż w kosmetyce

1. Rodzaje makijażu twarzy

2. Makijaż a kształt twarzy

3. Makijaż oczu dla różnych kształtów


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

Kurs Serwisant Komputerowy

Kurs Serwisant Komputerowy

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs przeznaczony jest dla osób, chcących zdobyć umiejętności na stanowisku serwisanta sprzętu komputerowego, ale również dla tych, którzy chcą samodzielnie naprawiać i przerabiać sprzęt komputerowy. Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu budowy i obsługi komputera. Kurs adresowany jest do osób, które chciałaby podjąć pracę na stanowisku serwisanta komputerowego.

Kurs Serwisant Komputerowy

Kurs Serwisant Komputerowy

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Serwisant Komputerowy

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs Opiekun Niepełnosprawnych1. Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik,Bartosz Danowski, Adam Chabiński,2015, Wyd Helion

2. Samodzielna naprawa laptopa,Sebastian Kiek,,2015, Wyd E-bookowo

3. ABC komputera. Wydanie 10, Piotr Wróblewski,2015, Wyd Septem

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

CZĘŚĆ OGÓLNA

MODUŁ I Budowa Komputera i samodzielny montaż jednostki operacyjnej

Kurs Serwisant Komputerowy

Kurs Serwisant Komputerowy

1. Przygotowanie do montażu elementów

2. Montaż płyty głównej i innych części

3. Instalacja dysku twardego i oprogramowania

4. Kontrola końcowa

MODUŁ II Jak obchodzić się z komputerem

1. BHP na stanowisku komputerowym

2. Popularne przeglądarki internetowe

3. Arkusz kalkulacyjny – Ms Excel

4. Edytor teksty – MS Word

III MODUŁ Zasady ochrony i naprawy komputera

10 typowych awarii komputera i jak je naprawić

Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zasady ochrony przed cyberatakiem


CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

IV MODUŁ

1. Montaż podzespołów

2. Rozbudowa komputera

3. Konserwacja komputera klasy PC


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

http://szkolenia-kargroup.eu/