Kurs agroturystyka online

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs dla osób chcących poznać tajniki agroturystyki. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i gospodarstwo agroturystyczne.

Kurs agroturystyka online

Kurs agroturystyka online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowe.

Lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu momentu pierwszego logowania do platformy.

Kurs Agroturystyki online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

1. Historia ogrodów,Witold Grzebisz,2011, Wydawca: Delta W-Z

2. ABC cięcia drzew i krzewów,Prat Jean-Yves, Retournard Denis,2014r, Wydawnictwo Delta WZ

Literatura dostępna online

1. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

2. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Agroturystyka jako forma turystyki wiejskiej

Cechy i formy turystyki wiejskiej

Definicje i funkcje agroturystyki

Elementy przestrzeni agroturystycznej

Czynniki stymulujące i hamujące rozwój agroturystyki

Agroturystyka kwalifikowana

2. Prawne uwarunkowania funkcjonowania agroturystyki

Podstawowe przepisy prawne

Definicje związane z rolnictwem w świetle polskiego prawa

Zwolnienie z podatku dochodowego

Pozostałe przepisy prawne

3. Przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego do przyjmowania gości

Wymogi kategoryzacyjne dla obiektów

Ustawowe minima dla obiektów przeznaczonych do podejmowania turystów na wsi

Grupy odbiorców usług agroturystycznych

Przystosowanie otoczenia i gospodarstwa do podejmowania turystów

Wymogi sanitarne i przeciwpożarowe

Zatrudnienie pracowników

Systemy rezerwacji

Regulamin pobytu

4. Marketing w agroturystyce

Produkt

Projektowanie i ocena produktu agroturystyki

Kształtowanie ceny

Kanały dystrybucji

Promocja gospodarstw agroturystycznych

Narzędzia promocji

Kreowanie marki (branding) w agroturystyce

5. Instytucje wspierające rozwój agroturystyki

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Gościnne’’

Stowarzyszenia agroturystyczne

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalne Grupy Działania


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs agroturystyka online

Kurs agroturystyka online

Specjalista agroturystyki

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs dla osób chcących poznać tajniki agroturystyki. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i gospodarstwo agroturystyczne.

Cena kursu online: 290.00 PLN    

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs agroturystyka online – zapraszamy !


About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/