Kurs kucharski online

 

Kurs kucharski online

Kurs kucharski online

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs pomaga uzyskać umiejętności na stanowisku kucharza w małej gastronomii jak i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych. Kurs ma na celu pomóc awansować w obecnej pracy na stanowisko szefa kuchni, bądź znaleźć nową pracę lokalach gastronomicznych.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs kucharski online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs kucharski online1. Vademecum. Kucharz & Gastronom,Opracowanie zbiorowe,2012r, Wydawnictwo: Rea

2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych Podręcznik,Konarzewska Małgorzata,Lada Ewa Hanna,2004r, Wydawnictwo: WSiP

3. Kuchnie świata,Mira Bernardes-Rusin,2015r, Wydawnictwo: SMB

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

Charakterystyka zawodu – Kucharz

II MODUŁ

Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym

III MODUŁ

Organizacja produkcji w zakładach gastronomicznych

IV MODUŁ

Zwyczaje żywieniowe Polaków i innych narodowości

V MODUŁ

Słownik istotnych pojęć kulinarnych


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs kucharski online

Kurs kucharski online

Kurs kucharski

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs pomaga uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne na stanowiskach kucharskich w małej gastronomii jak i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych. Szkolenie ma na celu pomóc w wykonywanej pracy na stanowiskach gastronomicznych.

Cena kursu online: 450.00 PLN – Promocja 390.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1000.00 PLN

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/