Kurs logistyka i zarządzanie online

Kurs pomaga w pojęciu pracy:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę w zakresie sektora logistyki i zarządzania, pracy w biurach sprzedaży, biurach obsługi klienta, działy spedycyjne. Szkolenie skierowane w osób zarządzających firmami spedycyjnymi i transportowymi, kierowników, oraz osób odpowiedzialnych za planowanie.

Przebieg kursu

Kurs logistyka i zarządzanie online

Kurs logistyka i zarządzanie online

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Ile trwa kurs?

1. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu.

Kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs logistyka i zarządzanie online1. Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III Robert K. Wysocki, Rudd McGary Helion / One Press, 2005

2. Project Management Office: podejście kompleksowe, Parviz Rad, Ginger Levin, PROED, 2006.

3.  Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania własnego szefa, John Hoover, One Press, 2006

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

LOGISTYKA – DEFINICJE I ROZWÓJ

Geneza

Definicje

3 podstawowe nurty koncepcyjne logistyki

Rozwój logistyki – etapy

Misja dzisiejszej logistyki

Zadania logistyki w firmie

PROCESY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie – podejście procesowe

Zarządzanie logistyczne

PROCESY LOGISTYCZNE – INFRASTRUKTURA

Składniki infrastruktury procesów logistycznych

SPOSOBY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Łańcuch dostaw – pojęcie i rodzaje

Łańcuch dostaw – cele, cechy

Koordynowanie działań podejmowanych w łańcuchu dostaw

SCOR – referencyjny model standardowego łańcucha dostaw

Centrum logistyczne w łańcuchu dostaw

Zmiany w łańcuch dostaw – kierunki

LOGISTYKA PROCESÓW ZAOPATRZENIA

Logistyka zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy

Organizacja zaopatrzenia

Właściwy wybór dostawcy

Gromadzenie i optymalizowanie zapasów

PROCES PRODUKCJI W UJĘCIU LOGISTYCZNYM

Proces i cykl produkcyjny

Logistyczne planowanie produkcji

Logistyka produkcji procesów obróbkowo – montażowych

Koncepcja zarządzania produkcją Just in Time

Zarządzanie produkcją – system kanban

Optymalizacja przebiegu procesu produkcyjnego

Zagadnienia jakości w logistyce

Badanie wydajności procesu produkcji

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

Dystrybucja zaopatrzeniowa i docelowa

Cele i zadania dystrybucji

Funkcje logistyki dystrybucji

Bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji

Skuteczność i sprawność logistyki dystrybucji

SYSTEMY INFORMATYCZNE W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

Informacja w przedsiębiorstwie

System Material Requirements Planning (MRP)

System Manufakturing Resource Planning (MRP II)

System Enterprise Resource Planning (ERP)

Systemy ERP II

System Supply Chain Management (SCM)

System Customer Relationship Management (CRM)

System Efficient Consumer Response (ECR)

System Distribution Resource Planning (DRS)

ROLA LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Potencjał i zasoby logistyczne

Organizacja zabezpieczenia logistycznego

Definicja i komponenty zarządzania logistycznego w warunkach kryzysu

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Model i cechy strategii organizacji

Model strategii konkurencji

Strategie obsługi klientów

ZAGADNIENIA KOSZTÓW LOGISTYKI

Identyfikacja i specyfikacja kosztów logistyki

Koszty kształtowania zapasów

Koszty procesów informacyjnych

Koszty przemieszczania dóbr

a pobrać na dysk lub wydrukować.

 

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs logistyka i zarządzanie online

Kurs logistyka i zarządzanie online

Zarządzanie i logistyka

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs pozwala zdobyć wiedzę w zakresie sektora logistyki i zarządzania, pracy w biurach sprzedaży, biurach obsługi klienta, działy spedycyjne. Szkolenie skierowane w osób zarządzających firmami spedycyjnymi i transportowymi, kierowników, oraz osób odpowiedzialnych za planowanie.

Cena kursu online: 290.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs logistyka i zarządzanie online – Zapraszamy !

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/