Kurs menedżer gastronomii online

 

Kurs menedżer gastronomii online

Kurs menedżer gastronomii online

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie profesjonalnego i efektywnego zarządzania w gastronomii. Kurs pomoże w zaplanowaniu właściwej kampanii reklamowej oraz pomoże w założeniu własnego punktu z gastronomią.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs menedżer gastronomii online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs menedżer gastronomii online1. Praktyczna nauka zawodu. Pracownia produkcji cukierniczej,Kaźmierczak Magdalena,2016, Wyd Szkolne i Pedagogiczne

2. Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu,Czarniecka-Skubina Ewa,2008, Wyd Wydawnictwo SGGW

3. Usługi gastronomiczne Technik żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacja T.15.3 / REA, Danuta Ławniczak, Renata Szajna,2015, Wyd WSIP

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

Zakładanie i zarządzanie punktem gastronomicznym

1. Jak otworzyć punkt Gastronomiczny

2. Skuteczna reklama – przykładowe formy promocji

II MODUŁ

Organizacja produkcji w gastronomii

1. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym

2. Organizacja produkcji w zakładach gastronomicznych

III MODUŁ

Pojęcia kulinarne w kuchni polskiej i zwyczaje żywieniowe

1. Zwyczaje żywieniowe Polaków i innych narodowości

2. Słownik istotnych pojęć kulinarnych

IV MODUŁ

Magazynowanie produktów spożywczych

1. Znaczenie magazynowania surowców piekarsko – ciastkarskich

2. Grupy szkodników magazynowych

3. Zmiany zachodzące w surowcach zwierzęcych podczas magazynowania


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs menedżer gastronomii online

Kurs menedżer gastronomii online

Menedżer gastronomii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie profesjonalnego i efektywnego zarządzania w gastronomii. Kurs pomoże w zaplanowaniu właściwej kampanii reklamowej oraz pomoże w założeniu własnego punktu z gastronomią.

Cena kursu online: 350.00 PLN  

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/