Kurs Menedżer hotelarstwa online

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych), ale również pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki. Kurs pomaga w pojęciu pracy: Jako kadra zarządzająca i kierownicza w hotelach w biurach turystycznych, punktach obsługi klienta.

Kurs Mmenedżer hotelarstwa online

Kurs Menedżer Hotelarstwa

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs Menedżer Hotelarstwa

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.
W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Mmenedżer hotelarstwa online1. Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik Tom 2 Kwalifikacja T.12, Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak ,2015, Wyd WSiP

2. Marketing w turystyce i rekreacji,Aleksander Panasiuk,2016, Wyd Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Przedsiębiorstwo hotelowe,Daniel Puciato,2016, Wyd Difin

Literatura dostępna online

1. Działalność gospodarcza w gastronomii, wydawnictwo WSiP

2. EBOOK Mała gastronomia, wydawnictwo Colorful Media

3. Organizacja pracy w hotelarstwie, wydawnictwo WSiP

4. Kuchnia świata, wydawnictwo Dragon

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

1. Rodzaje obiektów hotelarskich

2. Standaryzacja, kategoryzacja i rekomendacja obiektów hotelarskich

3. Aktualny stan branży hotelarskiej w Polsce

4. Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce

5. Menedżer w hotelarstwie

6. Modele zarządzania hotelami

MODUŁ II

1. Produkt, usługa hotelarska i jej organizacja

2. Zarządzanie w hotelarstwie

3. Organizacja pracy hotelu

4. Szczegółowa struktura organizacyjna hotelu

5. Otoczenie Hotelu

6. Przystosowanie hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs Menedżer hotelarstwa online

Kurs Menedżer hotelarstwa online

Menedżer hotelarstwa

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane jest do właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ale również pracowników sektora publicznego, samorządu branżowego, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN 

 

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/