Kurs Pilot Wycieczek / Rezydent online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs przygotowuje do wykonywania pracy w charakterze Pilota wycieczek. Kursanci zdobędą wiedzę, która umożliwi podjęcie współpracy z biurami podróży w zakresie pilotowania wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli chcesz Pilotem wycieczek, i zacząć zarabiać dodatkowe pieniądze. To jest właśnie ten moment kiedy możesz zostać Pilotem wycieczek!

Kurs pilot wycieczek online

Kurs pilot wycieczek online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs pilot wycieczek online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs pilot wycieczek online1. Kompendium pilota wycieczek,Zygmunt Kruczek,2009r, Wydawnictwo: Proksenia

2. 101 kompetencji pilota wycieczek,Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski,2011r, Wydawca: Difin

3. Podręcznik pilota wycieczek Warsztat praktyczny,Radosław Szafranowicz-Małozięć,2015r, Wydawca / producent: Kadry Turystyki

4. Kompendium rezydenta biura podróży,Szafranowicz-Małozięć Radosław,2012r, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Sowa Press

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I TURYSTYKA – JAKO CZYNNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Historia powstania turystyki

2. Rozwój i rodzaje turystyki

3. Rozwój turystyki jako części gospodarki narodowej

4. Pilot wycieczki – definicje i podstawowe pojęcia związane z tym zawodem

5. Prawa i obowiązki pilota wycieczek krajowych i zagranicznych

MODUŁ II KOMUNIKACJA I ZJAWISKA SPOŁECZNE W GRUPIE TURYSTYCZNEJ

1. Sylwetki osobowościowe turystów

2. Kierowanie grupą turystyczną

3. Konflikt w grupie

4. Negocjacje

5. Pojęcia organizacyjne

MODUŁ III BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W TURYSTYCE

1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące organizacji grupowych imprez turystycznych

2. Przyczyny powstawania wypadków podczas wycieczek

3. Podstawowe czynności pilota wycieczki wpływające na bezpieczne trwanie imprez turystycznych

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

MODUŁ IV ELEMENTARZ TURYSTYCZNY

Turystyka w Polsce i na świecie


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs pilot wycieczek online

Kurs pilot wycieczek online

Pilot Wycieczek / Rezydent

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs przygotowuje do wykonywania pracy w charakterze Pilota wycieczek. Kursanci zdobędą wiedzę, która umożliwi podjęcie współpracy z biurami podróży w zakresie pilotowania wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Cena kursu online: 350.00 PLN – Promocja 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/