\
 

Kurs rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii online

 

 

Kurs rehabilitacja online

Kurs rehabilitacja online

Kurs rehabilitacja online

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE.

1. Definicja pojęcia rehabilitacja ruchowa oraz fizjoterapia.

2. Podział rehabilitacji.

3. Polska szkoła rehabilitacji.

4. Rehabilitacja w środowisku.

2.FIZJOTERAPEUTA.

1. Zespół rehabilitacyjny.

2. Zadania fizjoterapeuty.

3. Środowisko pracy fizjoterapeuty.

4. Cechy dobrego fizjoterapeuty.

3.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB STARSZYCH.

1. Rehabilitacja w chorobie Alzheimera.

2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona.

4.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE.

5.REHABILITACJA POURAZOWA.

1. Definicja i zastosowanie.

2. Czynniki, które wpływają na przebieg rehabilitacji.

6.REHABILITACJA RUCHOWA I FIZJOTERAPIA DZIECI.

1. Rozwój dziecka.

2. Prawidłowy rozwój dziecka

3. Usprawnianie ruchowe dzieci.

4. Sprzęt do ćwiczeń z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.

5. Główne zadania fizjoterapeuty w usprawnianiu ruchowym dzieci.

6. Rola rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

7. Podstawowe metody rehabilitacji ruchowej.

7.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

1. Mózgowe porażenie dziecięce.

2. Przepuklina oponowo – rdzeniowa.

3. Spastyczność

8.REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA DZIECI W INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH RUCHOWYCH WRODZONYCH LUB NABYTYCH.

1. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a.

2. Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego.

3. Urazy sportowe u dzieci i młodzieży.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem umiejętności ii umiejętności w rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Kurs rehabilitacja online

Kurs rehabilitacja online

Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii
Z pomocy rehabilitantów i fizjoterapeutów od dawna nie korzystają wyłącznie profesjonalni sportowcy czy pacjenci wracają do zdrowia po przebytych urazach. Doraźne wsparcie specjalistów jest dziś równie cenione, co stała współpraca wynikająca z poważniejszych przyczyn. Jak wygląda dzień z życia rehabilitanta? Dojazdy do klienta lub prowadzenie własnego gabinetu, wykonywanie zabiegów, ustalanie planów ćwiczeń i wdrażanie ich, doradzanie na podstawie indywidualnych przesłanek, motywowanie do pokonywania bólu oraz słabości, obsługa sprzętów i urządzeń. Warto skorzystać z kursu, aby lepiej przygotować się do wypełniania tych obowiązków.

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/