Kurs rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem umiejętności ii umiejętności w rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Kurs Rehabilitacja

Kurs Rehabilitacja

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

 

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs Rehabilitacja1. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych,Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz,2014, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji,Stryła Wanda, Pogorzała Adam M,204, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Rehabilitacja medyczna. Tom 2,Opracowanie zbiorowe,2013, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner

Literatura dostępna online

1. Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwo Uniwersytet Warszawski

2. Dziecko od A do Z Opieka i pielęgnacja, wydawnictwo Buchmann

3. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

4. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Rehabilitacja

1.ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE.

1. Definicja pojęcia rehabilitacja ruchowa oraz fizjoterapia.

2. Podział rehabilitacji.

3. Polska szkoła rehabilitacji.

4. Rehabilitacja w środowisku.

2.FIZJOTERAPEUTA.

1. Zespół rehabilitacyjny.

2. Zadania fizjoterapeuty.

3. Środowisko pracy fizjoterapeuty.

4. Cechy dobrego fizjoterapeuty.

3.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB STARSZYCH.

1. Rehabilitacja w chorobie Alzheimera.

2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona.

4.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE.

5.REHABILITACJA POURAZOWA.

1. Definicja i zastosowanie.

2. Czynniki, które wpływają na przebieg rehabilitacji.

6.REHABILITACJA RUCHOWA I FIZJOTERAPIA DZIECI.

1. Rozwój dziecka.

2. Prawidłowy rozwój dziecka

3. Usprawnianie ruchowe dzieci.

4. Sprzęt do ćwiczeń z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.

5. Główne zadania fizjoterapeuty w usprawnianiu ruchowym dzieci.

6. Rola rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

7. Podstawowe metody rehabilitacji ruchowej.

7.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

1. Mózgowe porażenie dziecięce.

2. Przepuklina oponowo – rdzeniowa.

3. Spastyczność

8.REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA DZIECI W INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH RUCHOWYCH WRODZONYCH LUB NABYTYCH.

1. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a.

2. Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego.

3. Urazy sportowe u dzieci i młodzieży.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/