Kurs rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii online

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem umiejętności ii umiejętności w rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Kurs rehabilitacja online

Kurs rehabilitacja online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs rehabilitacja online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs rehabilitacja online1. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych,Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz,2014, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji,Stryła Wanda, Pogorzała Adam M,204, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Rehabilitacja medyczna. Tom 2,Opracowanie zbiorowe,2013, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner

Literatura dostępna online

1. Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwo Uniwersytet Warszawski

2. Dziecko od A do Z Opieka i pielęgnacja, wydawnictwo Buchmann

3. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

4. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE.

1. Definicja pojęcia rehabilitacja ruchowa oraz fizjoterapia.

2. Podział rehabilitacji.

3. Polska szkoła rehabilitacji.

4. Rehabilitacja w środowisku.

2.FIZJOTERAPEUTA.

1. Zespół rehabilitacyjny.

2. Zadania fizjoterapeuty.

3. Środowisko pracy fizjoterapeuty.

4. Cechy dobrego fizjoterapeuty.

3.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB STARSZYCH.

1. Rehabilitacja w chorobie Alzheimera.

2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona.

4.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA RUCHOWA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE.

5.REHABILITACJA POURAZOWA.

1. Definicja i zastosowanie.

2. Czynniki, które wpływają na przebieg rehabilitacji.

6.REHABILITACJA RUCHOWA I FIZJOTERAPIA DZIECI.

1. Rozwój dziecka.

2. Prawidłowy rozwój dziecka

3. Usprawnianie ruchowe dzieci.

4. Sprzęt do ćwiczeń z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.

5. Główne zadania fizjoterapeuty w usprawnianiu ruchowym dzieci.

6. Rola rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

7. Podstawowe metody rehabilitacji ruchowej.

7.FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

1. Mózgowe porażenie dziecięce.

2. Przepuklina oponowo – rdzeniowa.

3. Spastyczność

8.REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA DZIECI W INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH RUCHOWYCH WRODZONYCH LUB NABYTYCH.

1. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a.

2. Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego.

3. Urazy sportowe u dzieci i młodzieży.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs rehabilitacja online

Kurs rehabilitacja online

Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/