Kurs Specjalista ds Turystyki

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i menedżerów biur podróży i obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych), ale również pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki.

Kurs Specjalista ds Turystyki

Kurs Specjalista ds Turystyki

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs Specjalista ds Turystyki

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Opiekun Niepełnosprawnych1. K. Łeńską-Bąk, Cudze smaki. O trudzie rozumienia obcych upodobań gastrycznych, w: Poszukiwanie sensów. Lekcja czytania kultury, red. P. Kowalski, Z. Libera, Kraków 2006

2. A. Wieczorkiewcz, Apetyt turysty: o doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs Specjalista ds Turystyki

Kurs Specjalista ds Turystyki

MODUŁ I

Na początku było… – Co wiemy o genezie turystyki
i jej współczesnym postrzeganiu?

1. Próba rozpracowania tematu.

a. Zjawiska wiodące.

b. Skąd wziął się pomysł na uprawianie turystyki?

2. Próba hermeneutycznego ujęcia turystyki.

a. Kim jest turysta?

3. Czym jest turystyka?

a. Wokół definicji.

b. Turystyka i jej funkcje.

c. Co decyduje o sukcesie turystycznym?

MODUŁ II

Fenomen turystyki.

1. Turystyka – interdyscyplinarnie.

a. Polityka i socjologia.

b. Antropologia kulturowa – Antropologia turystyki.

c. Pozostałe dziedziny.

2. Turystyka przyrodnicza i kulturowa.cf9504d5594dc051c27b9a54d

a. Turystyka przyrodnicza.

b. Turystyka kulturowa.

I – Główne klasyfikacje.

II – Specyficzne warianty turystyki kulturowej.

MODUŁ III

Turystyka w Polsce.

1. Po czym poznać, że w turystyce dobrze się dzieje?

a. Zmiany, zmiany…

b. Zagospodarowanie turystyczne.

c. Gdzie Polacy lubią najbardziej? – O podróżach krajowych.

MODUŁ IV

Kierunki i dążenia – jak rozwija się turystyka?

1. Czym jest polityka turystyczna?

a. „Cóż tam, panie, w polityce…” – próba ujęcia zjawiska polityki turystycznej.

b. Polityka turystyczna w Polsce.

c. Co słychać w wielkim świecie? – Europejska polityka turystyczna.

2. Perspektywy rozwoju turystyki.

a. Szansa na sukces.

b. Co dalej? – Nowe kategorie.

c. Dalsze losy turystyki masowej.

d. Przewidywania.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/