Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych rolnictwem i rozwojem gospodarczym. Kurs dla osób chcących nabyć wiedzę w zakresie: nowoczesnych form gospodarowania, opłacalnych dziedzin inwestycji w rolnictwie, inwestycjach obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie1. P. Prus, „Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”, w: „Zeszyty Naukowe SGGW ”, t. 5 (XX), 2006, s. 133-143.

2. Zrównoważenie polskiego rolnictwa, red. Józef St. Zegar, Warszawa 2013.

3. M. Zuba, „Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce”, w: „Zeszyty Naukowe WSEI”, t. 3, 2011.

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

MODUŁ I

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Kurs Zarządzanie w Rolnictwie

Teoria? Najlepiej, gdy idzie w parze z praktyką! Życiowe odniesienia dla wiedzy, którą musisz posiadać.

1. Czym jest gospodarstwo rolne?

2. Ostrożności nigdy nie za wiele – kilka słów o bezpieczeństwie
w sektorze rolnym.

3. Świadczenia, które Ci przysługują.

4. Czy jest szansa, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa?

MODUŁ II

Wszystko, co musisz wiedzieć o współczesnym rolnictwie.

1. Idzie nowe! Idea rolnictwa precyzyjnego.

2. Siła młodości – gospodarstwa rolne prowadzone przez młodych rolników.

MODUŁ III

Polski i europejski model rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna.

1. Idea wspólnego gospodarowania.

MODUŁ IV

Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

1. Rolnictwo i handel – wspólne cele.

2. Idea zrównoważenia polskich gospodarstw rolnych.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Z czym to się je? Czyli kilka słów o żywności ekologicznej.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Zobacz więcej

O Firmie

Aktualne Kursy

Przebieg kursu

Kontakt / Rejestracja

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/