Kurs agroturystyka online

 

Kurs agroturystyka online

Materiał dydaktyczny

1. Agroturystyka jako forma turystyki wiejskiej

Cechy i formy turystyki wiejskiej

Definicje i funkcje agroturystyki

Elementy przestrzeni agroturystycznej

Czynniki stymulujące i hamujące rozwój agroturystyki

Agroturystyka kwalifikowana

2. Prawne uwarunkowania funkcjonowania agroturystyki

Podstawowe przepisy prawne

Definicje związane z rolnictwem w świetle polskiego prawa

Zwolnienie z podatku dochodowego

Pozostałe przepisy prawne

3. Przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego do przyjmowania gości

Wymogi kategoryzacyjne dla obiektów

Ustawowe minima dla obiektów przeznaczonych do podejmowania turystów na wsi

Grupy odbiorców usług agroturystycznych

Przystosowanie otoczenia i gospodarstwa do podejmowania turystów

Wymogi sanitarne i przeciwpożarowe

Zatrudnienie pracowników

Systemy rezerwacji

Regulamin pobytu

4. Marketing w agroturystyce

Produkt

Projektowanie i ocena produktu agroturystyki

Kształtowanie ceny

Kanały dystrybucji

Promocja gospodarstw agroturystycznych

Narzędzia promocji

Kreowanie marki (branding) w agroturystyce

5. Instytucje wspierające rozwój agroturystyki

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Gościnne’’

Stowarzyszenia agroturystyczne

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalne Grupy Działania

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kurs dla osób chcących poznać tajniki agroturystyki. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i gospodarstwo agroturystyczne.

 

Kurs agroturystyka online

Specjalista agroturystyki

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kurs dla osób chcących poznać tajniki agroturystyki. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej. Szkolenie pomoże prowadzić własną działalność i gospodarstwo agroturystyczne.

Cena kursu online: 290.00 PLN    

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs agroturystyka online

Ten kurs został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które pragną rozwinąć prężny biznes agroturystyczny, a w Polsce nie brakuje przecież fascynujących miejsc, w których aż prosi się o podobny rodzaj działalności, odkrywający przed gośćmi walory przyrodnicze i rekreacyjnej okolicy i całego regionu. Codzienna praca w gospodarstwie agroturystycznym nie sprowadza się jedynie do zapewnienia turystom noclegu czy wyżywienia. To także poszukiwanie nowych klientów (działania promocyjne), planowanie rozwoju, zapewnianie unikatowych rozrywek, pielęgnowanie otoczenia, aktywności na rzecz pozyskania dotacji czy współpraca z lokalnym środowiskiem.


5/5 - (28 votes)

About the Author