Kurs psychologia społeczna i wywieranie wpływu

 

Kurs Psychologia Społeczna i Wywieranie Wpływu

Materiał dydaktyczny

Wprowadzenie

Czym jest psychologia społeczna?

Psychologia społeczna a pozostałe pokrewne nauki

Wiedza o sobie

Natura ja

Poznawanie siebie poprzez introspekcję

Poznawanie siebie poprzez obserwowanie własnego zachowania

Poznawanie i rozumienie siebie poprzez posługiwanie się innymi ludźmi

Kierowanie wrażeniem

Oddziaływanie na myśli i uczucia

Pochodzenie postaw, definicje

Zmiany postaw – jak się dokonują

Sposoby na opieranie się komunikatom perswazyjnym

Postawa, a przewidywanie zachowania

Siła reklamy

Konformizm

Informacyjny wpływ społeczny

Potrzeba akceptacji – normatywny wpływ społeczny

Procesy psychologiczne w kontekście grupy

Cechy i funkcje grup

Facylitacja i próżniactwo społeczne

Deindywiduacja

Procesy decyzyjne w grupie

Rola przywódcy

Dylematy społeczne i rozwiązywanie konfliktów

Stereotypy i dyskryminacja a uprzedzenia

Kategoryzacja społeczna

Przetwarzanie stereotypów

Procesy atrybucyjne w służbie stereotypów

Teoria rzeczywistego konfliktu

Konformizm w służbie uprzedzeń

Ograniczanie uprzedzeń

Samousprawiedliwianie jako wyznacznik ludzkich zachowań

Dysonans poznawczy

Trwałość decyzji i dysonans podecyzyjny

Potrzeba uzasadniania

Kary, nagrody i autoperswazja w kontekście uzasadnienia

Napięcie motywacyjne i autoafirmacja

Samoocena i uczenie się na błędach

Techniki manipulacji – wywieranie wpływu

Automatyczne reakcje i utrwalone wzorce reakcji

Prawo odwzajemniania jako technika manipulacji

Siła autorytetu

Polityka stada – przykłady wpływu

Konsekwencja i zaangażowanie

Sympatia

Niedostępność

Psychologiczne aspekty stresu

Wpływ stresu na ludzkie zdrowie

Kontrola spostrzegana

Teorie atrybucji i wyuczonej bezradności

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Zmiana nawyków zdrowotnych w walce ze stresem

Zjawisko agresji w świetle psychologii społecznej

Rodzaje agresji

Przyczyny agresji

Kulturowe uwarunkowania agresji

Fizjologiczne uwarunkowania agresji

Społeczne uwarunkowania agresji

Wpływ agresji w środkach masowego przekazu na odbiorców

Zapobieganie i ograniczanie zachowań agresywny

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

 

    Kurs Psychologia Społeczna online

Psychologia społeczna i wywieranie wpływu

Szkolenie, skierowane do osób które chcą wpływać na innych sprawnie używając metod perswazji, jak i dla tych, którzy pragną obronić się przed manipulacją .Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Cena kursu online: 350.00 PLN    

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs psychologia społeczna online

Rozwój kariery zależy w dużej mierze od gromadzonej przez lata wiedzy. Nasze kursy dotykają także aspektów psychologicznych i socjologicznych. Dzięki programowi, który oferujemy w tym miejscu, możesz skuteczniej wywierać wpływ na swoje otoczenie, a także interpretować zachowania klientów. To bardzo pomocne, gdy codzienna praca polega na sprzedaży produktów lub usług. Skoro wiesz, czym zazwyczaj kierują się ludzie, umiesz przekonywać do swoich racji, umiejętnie realizujesz cele sprzedażowe, a tym samym budujesz karierę i stajesz się coraz lepszym specjalistą.

4.8/5 - (38 votes)

About the Author