Prowadzimy kursy doszkalające i rozwojowe

Kursy przez internet (online) i stacjonarnie.

 

Korzyści z ukończenia kursu:

1. Kurs pomocny przy pozyskiwaniu dofinansowania przy zakładaniu firmy w Urzędach Pracy.

2. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie ukończenia kursu.

3. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS).

4.  Kurs pomocny na terytorium Polski, także na terenie Unii Europejskiej.

5. Dokumenty mają charakter dożywotni i doszkalający

 

kursy przez internetFirma Szkoleniowa Kar-Group  zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) Potwierdzenie nadania uprawnień (plik). Ukończony kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie w Urzędach Pracy. Chcąc rozszerzyć swoją wiedzę, szukaj dodatkowych bodźców rozwojowych. Świetną metodą jest zapisywanie na przydatne kursy, które są przeprowadzane nie tylko stacjonarnie, ale również za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych.

 

Kontakt dla nowych klientów

Rejestracja na kursRafał Karaś

kom. 531 707 780

mail: kargroup.oferta@gmail.com

 

Jeżeli planujesz nieustanny rozwój kariery, bierzesz pod uwagę nie tylko zdobywanie doświadczeń, ale i poszerzanie kompetencji w ramach szkoleń. Kursy w ofercie Kar-Group odzwierciedlają, w jak wielu branżach niezbędne okazuje się doszkolenie lub poznawanie pewnych zagadnień od zera.

 

Nie tylko ambicja nakazuje zdobywać kolejne umiejętności; wymusza to niejako charakter dzisiejszego rynku pracy. Wielu rzeczy nauczymy się w trakcie codziennej pracy, o innych poczytamy w Internecie lub podręcznikach, ale najbardziej sprawdzoną formułą zdobycia konkretnego know-how jest udział w profesjonalnym kursie.

 

Regulamin Szkoleń w Kar-Group (pobierz)

 

kursy przez internet

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20

2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

3. Nie nadajemy uprawnień zawodowych – nasze szkolenia mają charakter doszkalający (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Regulamin Szkoleń w Kar-Group (pobierz)