FAQ – częste pytania

FAQ

1. Kto jest autorem szkoleń video w Kar-Group?

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi, rzetelnymi, merytorycznymi szkoleniowcami, wśród których można wymienić między innymi dietetyków, instruktorów sportu czy menedżerów. Na naszych stronach możesz poznać sylwetki fachowców, którzy dzielą się swoją wiedzą w ramach autorskich kursów publikowanych na platformie edukacyjnej Kar-Group.

2. W jaki sposób dołączyć do platformy edukacyjnej Kar-Group?

Zapłać pełną cenę kursu lub zaliczkę 40%. Pamiętaj, aby w tytule przekazu umieścić nie tylko nazwę opłacanego szkolenia, ale również swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Już po maksymalnie 48 godzinach (licząc dni robocze) przekazujemy dane do zalogowania się na kurs.

3. Z kim kontaktować się w sprawie oferty Kar-Group?

Rafał Karaś odpowiada za kontakt z nowymi klientami – numer telefonu to 531 707 780.

Agnieszka Kisłowska udziela informacji kursantom – numer telefonu to 600 301 974.

Połączenia prosimy wykonywać między godziną 9.00 a 17.00 w dniach od poniedziałku do piątku. Nasz adres e-mail to kargroup.oferta@gmail.com. Odpisujemy w ciągu 48 godzin w dni robocze.

4. Czy Kar-Group to renomowana firma szkoleniowa?

Kar-Group widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.28/00102/2015. W naszych szkoleniach wzięło dotąd udział aż 20 000 kursantów. Otrzymaliśmy Orły Edukacji 2020 .

5. Jak zaliczane są egzaminy online?

Aby uzyskać certyfikat, należy zdać egzamin w formie testu z pytaniami zamkniętymi.

6. Jaki procent odpowiedzi jest konieczny do zaliczenia testu?

70% poprawnych odpowiedzi.

7. Ile kosztuje poprawka niezdanego egzaminu?

Poprawka testu jest bezpłatna.

8. Kto może wziąć udział w kursie?

Zapraszamy zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych przedstawicieli rozmaitych branż, między innymi sportowej, gastronomicznej czy marketingowej. Wspieramy osoby na starcie drogi zawodowej, ułatwiamy przebranżowienie czy nabycie kompetencji niezbędnych do awansu lub założenia własnej działalności gospodarczej.

9. Czy wszystkie materiały dydaktyczne są obowiązkowe do zdania egzaminu?

Nie, w niektórych kursach dołączamy darmowe, dodatkowe materiały, które poszerzają wiedzę, ale znajomość zawartych w nich informacji nie stanowi podstawy do uzyskania certyfikatu.

10. Czy kursy Kar-Group są przydatne dla przedsiębiorców?

Tak, ponieważ certyfikat ukończenia szkolenia może być dodatkowym argumentem przy pozyskiwaniu dotacji na działalność gospodarczą.

11. Na jak długo przyznawane są certyfikaty ukończenia kursu?

Certyfikaty Kar-Group nie mają daty ważności, są dożywotnie i nie trzeba ich odnawiać.

12. Czy certyfikaty kursów stacjonarnych i internetowych bardzo się różnią?

Dyplom ukończenia kursu online wygląda identycznie jak w przypadku szkoleń stacjonarnych –nie ma na nim żadnych dodatkowych adnotacji.

13. Jak przekazywane są materiały dydaktyczne w przypadku kursów online?

Pomoce naukowe do zdania egzaminu są dostępne na zamkniętej platformie e-learningowej Kar-Group.

14. Jak uczyć się do zdalnego egzaminu Kar-Group?

Wystarczy dostęp do Internetu na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Teksty można łatwo wydrukować, a materiały video czy graficzne są dostępne w trybie 24/7.

15. Z czego wynika różnica w cenie kursów stacjonarnych i online?

Zajęcia stacjonarne wymagają poniesienia kosztów organizacyjnych. Udział w kursach online jest tańszy nawet o kilkaset złotych.

16. Co uzyskuje się za ukończenie kursu Kar-Group?

Kursanci, którym udało się zaliczyć egzamin końcowy, otrzymują certyfikat w formacie PDF i na wydruku. Dla chętnych przygotowujemy odpłatnie medale, statuetki, dyplomy czy legitymacje.

17. Czy Kar-Group wystawia certyfikaty w języku obcym?

Na potrzeby rekrutacji zagranicznej kursanci mogą otrzymać certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

18. Jaka jest tematyka kursów dostępnych w zasobach szkolenia-kargroup.eu?

Na stronie szkolenia-kargroup.eu znajdziesz kursy dotyczące gastronomii, mechaniki samochodowej, ochrony środowiska, fizjoterapii i rehabilitacji, opieki, kreatywnego nauczania, projektowania wnętrz, hotelarstwa i turystyki, kosmetyki, ogrodnictwa, rolnictwa, kultury, budownictwa, zarządzania, cyberbezpieczeństwa czy psychologii. Łącznie to kilkadziesiąt wartościowych, nowoczesnych, przydatnych szkoleń.