Kurs Menedżer Gastronomii

Kurs menedżer gastronomii online

 

Kurs menedżer gastronomii online

Materiał dydaktyczny

I MODUŁ

Zakładanie i zarządzanie punktem gastronomicznym

1. Jak otworzyć punkt Gastronomiczny

2. Skuteczna reklama – przykładowe formy promocji

II MODUŁ

Organizacja produkcji w gastronomii

1. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym

2. Organizacja produkcji w zakładach gastronomicznych

III MODUŁ

Pojęcia kulinarne w kuchni polskiej i zwyczaje żywieniowe

1. Zwyczaje żywieniowe Polaków i innych narodowości

2. Słownik istotnych pojęć kulinarnych

IV MODUŁ

  

Magazynowanie produktów spożywczych

1. Znaczenie magazynowania surowców piekarsko – ciastkarskich

2. Grupy szkodników magazynowych

3. Zmiany zachodzące w surowcach zwierzęcych podczas magazynowania

  

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie profesjonalnego i efektywnego zarządzania w gastronomii. Kurs pomoże w zaplanowaniu właściwej kampanii reklamowej oraz pomoże w założeniu własnego punktu z gastronomią.

  

Kurs menedżer gastronomii online

Menedżer gastronomii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie profesjonalnego i efektywnego zarządzania w gastronomii. Kurs pomoże w zaplanowaniu właściwej kampanii reklamowej oraz pomoże w założeniu własnego punktu z gastronomią.

Cena kursu online: 390.00 PLN  

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

  

Kurs menedżer gastronomii online

Dobra restauracja wymaga silnej współpracy wszystkich osób, które ją tworzą – od właścicieli, przez szefa kuchni i jego pomocników, po kelnerów czy osób związanych z marketingiem czy dostawami. Aby sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi i codzienną pracą lokalu, zatrudnia się menedżerów. To oni ustalają grafiki, dokonują zakupów, czuwają nad jakością, nawiązują relacje biznesowe czy pośredniczą pomiędzy właścicielami a pozostałymi pracownikami. To tylko część z bardzo wielu obowiązków menedżera, który w świecie gastronomii musi się przygotować na codzienną, wielogodzinną, bardzo angażującą pracę.