Kurs Ochrona Środowiska online

Kurs ochrona środowiska online
 
 

kurs ochrona środowiska online

Materiał dydaktyczny

Zanieczyszczenia i ochrona powietrza

Ogólna charakterystyka

Emisja gazów

Emisja gazów cieplarnianych

Emisja metali ciężkich

Emisja pyłu zawieszonego

Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu drogowego

Zanieczyszczenia pochodzące z zakładów szczególnie uciążliwych dla jakości i czystości powietrza

Skuteczność działania urządzeń oczyszczających

Odnawialne źródła energii

Podział odnawialnych źródeł energii

Zanieczyszczenie odpadów atmosferycznych

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza

Ochrona przyrody

Formy ochrony przyrody

Zasoby wodne i ochrona hydrosfery

Wskaźniki jakości wody

Główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Działania naprawcze i profilaktyczne w zakresie ochrony wód\

Właściwości i ochrona środowiska glebowego

Proces degradacji gleb

Jakość i ochrona gleb w Polsce

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Poruszamy szereg zagadnień jak emisja gazów, podział odnawialnych źródeł energii, formy ochrony przyrody, główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, jakość i ochrona gleb w Polsce i wiele innych zagadnień. Kurs skierowany jest dla osób związanych z ochroną przyrody i środowiska.
 

Kurs ochrona środowiska online

Ochrona środowiska

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs ochrona środowiska online

Kurs doszkalająco-rozwojowy z obszaru ochrony środowiska daje bardzo szerokie perspektywy wykorzystania w życiu zawodowym. Ta tematyka jest przecież przydatna między innymi w firmach zajmujących się gospodarowaniem odpadów, gospodarką leśną, odnawialnymi źródłami energii czy usługami dla rolnictwa. Trudno jednoznacznie scharakteryzować i opisać obowiązki, którymi zajmują się absolwenci niniejszego kursu, niemniej są one mniej lub bardziej związane z kwestiami ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, pozyskiwaniem ekologicznej energii czy dbaniem o jakość wód oraz gleb. Jeżeli interesują Ciebie te zagadnienia zapraszamy na kurs ochrona środowiska online.