Kurs opieka niepełnosprawnych i starszych online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Kursanci podczas trwania  kursu doszkalającego zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji. Kurs  opieki jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę.

Kurs opieka niepełnosprawnych online

Kurs opieka niepełnosprawnych online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. otrzymujesz dokumenty wedle wybranej opcji PDF lub pełna dokumentacja.

5. dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia otrzymacie Państwo w przypadku wybory wersji PDF do 5 dni. Przy wyborze pełnej dokumentacji do 14 dni.

6. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

7. szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych

Kurs opieka niepełnosprawnych online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.

Kurs opieka niepełnosprawnych online1. Opieka Nad Seniorem,Barbara Jakimowicz-Klein,2014,Wydawnictwo: Świat Książki

2. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009

3. Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Litwicka Patrycja, 2010r, Wydawnictwo: Proksenia

Literatura dostępna online

1. Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, wydawnictwo Uniwersytet Warszawski

2. Dziecko od A do Z Opieka i pielęgnacja, wydawnictwo Buchmann

3. Opieka nad osobami starszymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

4. Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Definicja niepełnosprawności

Różne teorie

Prawne aspekty

Typy niepełnosprawności

Główne rodzaje niepełnosprawności

Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi

Stereotypowe podejście do osób niepełnosprawnych

Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych.

Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

Używaj odpowiedniego języka

Podstawowe wskazówki dotyczące komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością słuchu

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością wzroku

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością układu ruchu

Fizjologiczne aspekty procesu starzenia się

Starzenie się a podstawowe funkcje życiowe

Zagadnienia związane z niepełnosprawnością

Klasyfikacja osób niepełnosprawnych

Trudności i bariery w życiu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność wynikająca z chorób o podłożu psychicznym

Działania ma rzecz poprawy i wyrównania szans osób niepełnosprawnych

Organizacja opieki nas osobami niepełnosprawnymi i starszymi

Opieka geriatryczna i społeczna dla seniorów

Gwarantowane prawa osób starszych i niepełnosprawnych

Główne formy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Opiekun prawny i faktyczny dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Całościowa Ocena Geriatryczna

Wskazówki żywieniowe dla osób w podeszłym wieku

Zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze

Zasady żywienia dietetycznego osób w podeszłym wieku

Zasady postępowania przy udzielaniu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w podstawowych czynnościach życia codziennego

Zabiegi higieniczne

Pomoc ludziom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym w doborze odzieży i ubieraniu się

Pomoc ludziom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym w poruszaniu się

Ogólne wskazówki dla osób pielęgnujących ludzi niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w domu

Pomoc ludziom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym w zróżnicowanym ułożeniu i zmianie pozycji ciała

Postępowanie z podopiecznymi w chorobach układu nerwowego i zaburzeniach psychicznych psychicznych

Postępowanie w chorobach układu nerwowego

Postępowanie w zaburzeniach psychicznych

Rehabilitacja ruchowa osób w podeszłym wieku

Motoryka osób starszych

Ogólne ćwiczenia ruchowe dla seniorów

Ćwiczenia ruchowe w najczęstszych problemach osób starszych

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs opieka niepełnosprawnych online

Kurs opieka niepełnosprawnych online

Opieka osób niepełnosprawnych i starszych

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Kursanci podczas trwania  kursu opiekuna zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji. Kurs  opieki jest dla wszystkich osób które chcą poszerzać wiedzę z zakresie opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Cena kursu online: 350.00 PLN  

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

 

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/