Kurs animator kultury online

 

 

Kurs animator kultury online

Materiał dydaktyczny

1. Pojęcie i proces animacji w ujęciu teoretycznym

Rys historyczny

Definicje i funkcje animacji

Koncepcje animacji społeczno – kulturalnej w Polsce

Animacja a upowszechnianie kultury

Potrzeba i konieczność działań z zakresu animacji kultury

2. Animator kultury

Animator kultury – próby definicji

Zadania stojące przed animatorami kultury

Kodeks animatora kultury

Profil osobowościowy animatora kultury

Niezbędne umiejętności

Style kierowania – animator kultury a lider

Trudności w pracy animatora

3. Źródła inspiracji animatora kultury

Etnografia, antropologia kulturowa, badania terenowe

Sztuka i metoda DIY

Edukacja nieformalna

Ruchy kontrkulturowe ruchy i kultura alternatywna

Lokalność

4. Metoda pracy projektami

Określanie celu projektu

Wybieranie tematu projektu

Analiza SWOT projektu

Ustalenie planu działania

Planowanie budżetu i zasobów projektu

Prezentacja projektu

Monitoring i ewaluacja projektu

5. Metody artystyczne w animacji kultury

Teatr, Barter

Metody inspirujące się sztuką współczesną

Film, Fotografia

Warsztaty twórcze

6. Dom kultury jako przestrzeń działania animatora

Uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania domów kultury

Typologia domów (ośrodków) kultury

Animator w domu kultury

7. Konfederacja Animatorów Kultury

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi nie płatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Animator kultury zajmuje się:

Animator to praca która polega nie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, organizacji imprez okolicznościowych, czy konkursów, przeglądów, koncertów, wystaw, zawodów czy pokazów. Zadaniem animatora jest również kształtowanie świadomości kulturalnej poprzez organizowanie imprez i zachęcanie poprzez organizację imprez kulturalnych.

Kurs animator kultury online

Animator kultury

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Animator to praca która polega nie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, organizacji imprez okolicznościowych, czy konkursów, przeglądów, koncertów, wystaw, zawodów czy pokazów.

Cena kursu online: 390.00 PLN    

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1300.00 PLN

 

Kurs animator kultury online

Kultura jest bardzo ważnym elementem życia społecznego i wymaga codziennej, żmudnej pracy osób, które oddają jej serce. Praca animatora kultury jest równie ważna w samej Warszawie, jak i niewielkich, gminnych ośrodkach w peryferyjnych regionach kraju. Czym tak naprawdę zajmujesz się będąc na takim etacie? To zależy od bieżących potrzeb i realizowanych projektów, ale zwykle praca polega na organizacji warsztatów, spotkań autorskich, wystaw czy badań. Trzeba wykazywać się nie tylko merytoryczną wiedzą, ale także umiejętnościami interpersonalnymi oraz menedżerskimi.

4.9/5 - (30 votes)

About the Author