Kurs rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii online

 

Kurs rehabilitacja online

Materiał dydaktyczny

1.Zagadnienia wprowadzające.

1. Definicja pojęcia rehabilitacja ruchowa oraz fizjoterapia.

2. Podział rehabilitacji.

3. Polska szkoła rehabilitacji.

4. Rehabilitacja w środowisku.

2. Fizjoterapeuta.

1. Zespół rehabilitacyjny.

2. Zadania fizjoterapeuty.

3. Środowisko pracy fizjoterapeuty.

4. Cechy dobrego fizjoterapeuty.

3. Fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa osób starszych.

1. Rehabilitacja w chorobie Alzheimera.

2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona.

4. Fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa osób na stwardnienie rozsiane.

5.Rehabilitacja pourazowa.

1. Definicja i zastosowanie.

2. Czynniki, które wpływają na przebieg rehabilitacji.

6. Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dzieci.

1. Rozwój dziecka.

2. Prawidłowy rozwój dziecka.

3. Usprawnianie ruchowe dzieci.

4. Sprzęt do ćwiczeń z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.

5. Główne zadania fizjoterapeuty w usprawnianiu ruchowym dzieci.

6. Rola rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

7. Podstawowe metody rehabilitacji ruchowej.

7. Fizjoterapia i rehabilitacja dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego.

1. Mózgowe porażenie dziecięce.

2. Przepuklina oponowo – rdzeniowa.

3. Spastyczność.

8. Rehabilitacja i fizjoterapia dzieci w innych nieprawidłowościach ruchowych.

1. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a.

2. Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego.

3. Urazy sportowe u dzieci i młodzieży.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem umiejętności ii umiejętności w rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Kurs rehabilitacja online

Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Szkolenie pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę i pozwoli zdobyć zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena kursu online: 350.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kurs rehabilitacja online

Z pomocy rehabilitantów i fizjoterapeutów od dawna nie korzystają wyłącznie profesjonalni sportowcy czy pacjenci wracają do zdrowia po przebytych urazach. Doraźne wsparcie specjalistów jest dziś równie cenione, co stała współpraca wynikająca z poważniejszych przyczyn. Jak wygląda dzień z życia rehabilitanta? Dojazdy do klienta lub prowadzenie własnego gabinetu, wykonywanie zabiegów, ustalanie planów ćwiczeń i wdrażanie ich, doradzanie na podstawie indywidualnych przesłanek, motywowanie do pokonywania bólu oraz słabości, obsługa sprzętów i urządzeń. Warto skorzystać z kursu, aby lepiej przygotować się do wypełniania tych obowiązków.

4.6/5 - (51 votes)

About the Author