Kurs pewności siebie online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Kurs pomocny dla wszystkich procujących w zespołach i grupach. Szkolenie dla szeroko pojętej grupy osób mającej kontakt na co dzień z konsumentami, petentami i klientami.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie pomaga podnieść pewność siebie oraz pokazuje jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Kurs ma na celu pomóc funkcjonowanie w grupie i skuteczne poruszanie się w interakcjach społecznych.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Kurs pewności siebie online

Kurs pewności siebie online

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs pewności siebie online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Kurs pewności siebie online1. Budowanie poczucia własnej wartości, Autor: Sue Atkinson

2. Grunt to pewność siebie, Autor: Paul McKenna

3. 6 filarów poczucia własnej wartości, Autor: Nathaniel Branden

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Spis treści

Znaczenie socjalizacji w procesie budowania pewności siebie

CZYNNIKI POTĘGUJĄCE NIEPEWNOŚĆ SIEBIE

PRZYCZYNY BRAKU PEWNOŚCI SIEBIE

EFEKTY BRAKU PEWNOŚCI SIEBIE

Droga odnajdywania pewności

KROK 1 – OKREŚLENIE CZYNNOŚCI I SYTUACJI, W KTÓRYCH NIGDY NIE BRAKUJE PEWNOŚCI

KROK 2 – IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH SFER WYMAGAJĄCYCH PEWNOŚCI

KROK 3 – PRZERYWANIE NEGATYWNEGO DIALOGU

KROK 4 – POŻEGNANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ

KROK 5 – UŚWIADOMIENIE SOBIE SWOICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Działania pośrednie i bezpośrednie w budowaniu pewności siebie

DZIAŁANIA POŚREDNIE

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA BUDUJĄCE PEWNOŚĆ SIEBIE

Budowanie pewności siebie – porady i ćwiczenia

AKCEPTACJA

AKCEPTACJA SAMEGO SIEBIE

ODRZUCENIE WSZELKICH ZŁYCH PRZEKONAŃ NA SWÓJ TEMAT, SKUPIANIE SIĘ NA POZYTYWACH

SAMOŚWIADOMOŚĆ I KONCENTROWANIE SIĘ NA SOBIE

KONCENTROWANIE SIĘ NA DZIAŁANIU I CELU

WIARA WE WŁASNE SIŁY I MOŻLIWOŚCI ORAZ WIZJA SUKCESU

WIZUALIZACJA

POZWÓL SOBIE NA PORAŻKĘ I BŁĘDY

ZACHOWAJ DYSTANS I BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

ODPOWIEDNIE NASTAWIENIE

PRZEŁAMUJ SWOJE LĘKI

PODEJMIJ WALKĘ ZE SWYMI NAWYKAMI

OKREŚL SWOJE ŻYCIOWE CELE I ZNAJDŹ SWÓJ AUTORYTET

BĄDŹ PEWNY SIEBIE ZAWSZE WTEDY, GDY ZAJDZIE TAKA POTRZEBA

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ MOWĘ CIAŁA

Pewność siebie w wybranych zagadnieniach związanych z komunikacją i relacjami międzyludzkimi

WYDARZENIA SPOŁECZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Skuteczna komunikacja w relacjach interpersonalnych

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PROWADZĄC KONWERSACJĘ

Celne riposty jako element pewności siebie

CEL RIPOSTOWANIA

GŁÓWNE ZASADY RIPOSTOWANIA


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs pewności siebie online

Kurs pewności siebie online

Budowanie Pewności Siebie

Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym-rozwojowym. Szkolenie pomaga podnieść pewność siebie oraz pokazuje jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Kurs ma na celu pomóc funkcjonowanie w grupie i skuteczne poruszanie się w interakcjach społecznych.

Cena kursu online: 190.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu          program kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs pewności siebie online – Zapraszamy !

About the Author

http://szkolenia-kargroup.eu/